ΠΟΜΕΝΣ: Πρόταση Ημερίδας Ενημέρωσης Προσωπικού για τα Μετοχικά Ταμεία


Με αφορμή την πρόσφατη τροπολογία στην οποία προβλέπονται μειώσεις του αριθμού των μεριδίων σε συγκεκριμένο αριθμό μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, καθώς επίσης και την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης των εμπλεκομένων στα Μετοχικά Ταμεία και στους Ειδικούς Λογαριασμούς τους,

 

Η ΠΟΜΕΝΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

                     την διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας υπό την αιγίδα της ΓΔΟΣΥ. Στην ημερίδα αυτή θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν ενεργεία στρατιωτικούς να ενημερωθούν για την κατάσταση των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών τους, καθώς επίσης και τους παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν και διαμόρφωσαν τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.  

 

                     Δυστυχώς η επιλογή των Διοικητικών Συμβουλίων και Διοικουσών Επιτροπών να μην εφαρμόζουν την διάταξη του νόμου που προβλέπει την συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε αυτά, με εκλεγμένους εκπροσώπους, μας αποκλείει από κάθε ενημέρωση επί των πεπραγμένων και των σχεδίων τους.

 

                     Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. δεν μπορεί να περιμένει. Άλλωστε τα μηνύματα, για βεβιασμένες απορροφήσεις των Αποθεματικών των Ειδικών λογαριασμών χωρίς την προϋπόθεση αναλογιστικών μελετών, καθώς και η πολιτική της εύνοιας των σημερινών μερισματούχων σε βάρος των επομένων, πιθανόν να μας απασχολήσει και σε νομικό επίπεδο.

 

                     Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί που καταβάλλουν υποχρεωτικά τις οφειλές τους στα Ταμεία και τους Ειδικούς Λογαριασμούς θέλουν να ξέρουν.

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 Λγος (ΠΖ)

 
_