Δρομολογείται η Επισκευή – Συντήρηση του κτιρίου Α’ του Λιμενικού Τμήματος Ν. Μηχανιώνας

Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σκοπό την έναρξη εργασιών για το έργο της Επισκευής
– Συντήρησης του κτιρίου Α΄ του Λιμενικού Τμήματος της Ν. Μηχανιώνας.
Το εν λόγω, παλαιό και μη λειτουργικό πλέον, διώροφο κτίριο, συνολικού εμβαδού 161,79 τ.μ., κατασκευάστηκε το 1950, με την εκτέλεση των εργασιών επισκευής να κρίνεται επιτακτική, ώστε να διασφαλιστούν οι ικανοποιητικές συνθήκες λειτουργίας, τόσο για τους εργαζομένους σε αυτό, όσο και για τους πολίτες που το επισκέπτονται.
Φορέας υλοποίησης του έργου, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ και χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του έργου «Επισκευές κτιρίων Λιμενικών Αρχών του Υπουργείου Ναυτιλίας», είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, ο οποίος αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται, αφορούν στην καθαίρεση και την επισκευή επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων, στην αντικατάσταση των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και στο συνολικό χρωματισμό του κτιρίου.
«Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος καθιστά θεμελιώδες δικαίωμα όλων των εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση να αποδίδουν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο στις θέσεις, στα καθήκοντα και τις ευθύνες, στα οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν. Η αναβάθμιση του Α΄ κτιρίου του Λιμενικού Τμήματος της Ν. Μηχανιώνας ήταν μια ανάγκη που εκκρεμούσε καιρό και η οποία ήρθε η στιγμή να καλυφθεί» επεσήμανε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης.


seleo.gr
_