Προβλήματα στο Τμήμα Διαβατήριακου Ελέγχου Ευζωνων-Κιλκίς

Δημοσιεύουμε κείμενο τής Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς: Μια εικόνα χίλιες λέξεις...
Στην αρχή του καλοκαιριού αυτή η σημερινή  εικόνα απεικονίζει την πραγματικότητα στο Τμήμα
Διαβατήριακου  Ελέγχου Ευζώνων,τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα της χώρας και που θα υπάρχει καθημερινά ως το τέλος του καλοκαιριού.
Το υπάρχον τμήμα διαχειρίζεται και ελέγχει καθημερινά από 25.000 ως 45.000 τουρίστες κατά την είσοδο αλλά και την έξοδο από την χώρα .
 Το αίτημα της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς για να χαρακτηριστεί ως υπηρεσία τουριστικού ενδιαφέροντος δεν ικανοποιήθηκε από την ηγεσία μας.Αναρρωτιόμαστε,αν δεν χαρακτηριστεί αυτή  η υπηρεσία τουριστικού ενδιαφέροντος τότε ποια θα χαρακτηριστεί,κάποιες που ελέγχουν από 5000 ως 10000 χιλιάδες;
Κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση του τουρισμού από τις χώρες των Βαλκανίων.
Η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι μια αιτία για τη παρούσα κατάσταση και συγκεκριμένα η έλλειψη υπολογιστών και  συσκευών ανάγνωσης διαβατήριων.
Μεταφέροντας υπολογιστές και συσκευές απο μια γραμμή  ελέγχου σε άλλη δεν μπορεί να υπάρξει  το μέγιστο αποτέλεσμα.
Έχουν αποσταλεί αιτήματα από την διοικηση για την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά δυστυχώς ως σήμερα τίποτα.
Η πολιτεία μια ακόμη φορά σπρώχνει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, όταν από αυτόν τον τουρισμό περιμένουν αύξηση των εσόδων του κράτους.
Πόσο στοιχίζουν λίγοι υπολογιστές και συσκευές για να ταλαιπωρούνται οι αστυνομικοί διενεργώντας ελέγχους καθόλη την διάρκεια του οχταώρου και παράλληλα  να υπάρξει πολύωρη αναμονή των τουριστών κάτω από συνθήκες καύσωνα.
Ευελπιστούμε οι αρμόδιοι να δώσουν τις αναμενόμενες λύσεις και όχι υποσχέσεις.

_