Τί συζήτησε με τον Αρχηγό η Ένωση Ιωαννίνων

''Ο Αρχηγός λαμβάνοντας υπόψη όσα του επισημάνθηκαν,δεσμεύτηκε από την πλευρά του ότι θα εξετάσει τα ζητήματα αυτά που τελούν υπό την αρμοδιότητα του Αρχηγείου και σεεύλογο χρονικό
διάστημα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση'' αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων.


Πραγματοποιήθηκε χθες  συνάντηση αντιπροσωπείας μελών του Δ.Σ της Ε.Α.Υ.Ι  με τον Αρχηγό του σώματος   της   Ελληνικής   Αστυνομίας   Αντιστράτηγο   κ.Κωνσταντίνο   ΤΣΟΥΒΑΛΑ,   παρουσία   του   Επιτελάρχη, Αντιστρατήγου   κ.   Μιχαήλ   ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ,   του   Προϊστάμενου Κλάδου   Διοικητικής   Υποστήριξης   &   Ανθρώπινου   Δυναμικού,Υποστρατήγου   κ.   Ανδρέα   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ   και   του Προϊστάμενου Οικονομοτεχνικής   Υποστήριξης   &   Πληροφορικής,Υποστρατήγου κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ.

Κατά   την   συνάντηση,   η   οποία   διεξήχθη   σε   θετικό   κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, τέθηκαν ζητήματα πουαφορούν το Αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α Ιωαννίνων και τηνανάγκη στήριξης της αποστολής του, την εύρυθμη λειτουργίατων υπηρεσιών  με  στόχο την θωράκιση του  έννομου αγαθού της   ασφάλειας   του   πολίτη,   καθώς   και   ζητήματα   ευρύτερου Αστυνομικού   ενδιαφέροντος   όπως   το   επίδομα   παραμεθορίων περιοχών, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κ.α.         

Ο Αρχηγός λαμβάνοντας υπόψη όσα του επισημάνθηκαν,δεσμεύτηκε από την πλευρά του ότι θα εξετάσει τα ζητήματα αυτά που τελούν υπό την αρμοδιότητα του Αρχηγείου και σεεύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

_