Φωτογραφίες από την παράσταση διαμαρτυρίας της Ένωσης Αθηνών

Αναδημοσιεύουμε από το Facebook Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών: Από τη σημερινή Παράσταση Διαμαρτυρίας στη ΔΑΕΑ. Ήταν η πρώτη συμβολική δράση της Ένωσής μας στις
μάχιμες Υπηρεσίες. Θα πραγματοποιηθούν καιάλλες.
Δεν σταματάμε εδώ...
Θα ακολουθήσει σχετική Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών_