Θετικοί οι Αστυνομικοί Ροδόπης στην τροπολογία για τους δόκιμους

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση τής Ένωσης Ροδόπης: Χαιρετίζουμε την ψήφιση τροπολογίας που αφορά στην αύξηση των ημερών μετακίνησης των Δοκίμων Αστυφυλάκων που αποζημιώνονται
κατά την πρακτική τους εκπαίδευση, προς κάλυψη άμεσων αναγκών, από δέκα (10) σε είκοσι (20).

            Ένα θέμα που είχε θίξει τόσο η Ένωσή μας με τις από 30/5/2017 και 11/6/2018 όσο και η Ομοσπονδία μας με τις από 30/5/2017 και 13/7/2017, ανακοινώσεις τους.

            Η ανωτέρω τροπολογία είναι ένα θετικό βήμα, απομένουν όμως πολλά ακόμα, όπως η αύξηση του χρόνου θεωρητικής εκπαίδευσης, η τήρηση  του π.δ. 352/95 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης και εν τέλη η ίδρυση του Αστυνομικού Πανεπιστημίου που θα έχει ως αποτέλεσμα την άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική και πνευματική  προετοιμασία των Δοκίμων Αστυφυλάκων ώστε να καταστούν ικανοί Αστυνομικοί.   
                                                   
  

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Αντώνιος

 
_