Μεταθέσεις 2018: Και οι εγκλωβισμένοι ΕΠΟΠ θα πάρουν φύλλο πορείας

Εκτός από τους τίτλους τέλους στις τακτικές μεταθέσεις των ΕΠΟΠ, με την κοινοποίηση εχθές Τρίτη των τελευταίων που αφορούν στο Υγειονομικό, το Πυροβολικό και το Πεζικό, φέτος το καλοκαίρι
μπαίνει και ο επίλογος στον υπερδεκαετή εγλωβισμό 211 επαγγελματιών οπλιτών, που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές.

Πότε παίρνουν το "χαρτί"

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας, πιθανότατα και σε διάστημα μικρότερο του προσεχούς σαρανταοκτάωρου, αναμένεται να κοινοποιηθούν στις μονάδες και στους σχηματισμούς τους, οι μεταθέσεις στις φρουρές επιθυμίας τους. Στο διάστημα που προηγήθηκε ο αρμόδιος κλάδος του ΓΕΣ, συγκέντρωσε τους σχετικούς φακέλους, ήρε το καθεστώς μη μοριοδότησής τους, και ενέταξε τους 211 ΕΠΟΠ σε πίνακες τοποθέτησης .

Η χρόνια αδικία

Όλες οι περιπτώσεις αφορούν σε στελέχη που παραμένουν αμετάθετα στην παραθεμέριο για χρόνια, ανεξάρτητα από τον τόπο που επιθυμούσαν να μετατεθούν, χωρίς μάλιστα κατα πληροφορίες, να παίρνουν μόρια. Αυτό το γεγονός συνιστούσε μια εξόφθαλμη ανισότητα έναντι της διαδικασίας που ακολουθούσαν άλλοι συνάδελφοί τοπυς, ενώ ταυτόχρονα συνεπάγετο και σημαντικές επιβαρύνσεις στους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς.

πηγή: onalert

_