15 νεκροί από τροχαία τον Ιούνιο στην Αττική

Κατά το μήνα Ιούνιο 2018, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 487 τροχαία ατυχήματα με 591 παθόντες και ειδικότερα:

·                15 θανατηφόρα με 15
νεκρούς,
·                10 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,
·                462 ελαφρά με 565 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών, ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν -25.642- παραβάσεις, από τις οποίες -1.022- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
·               1.265 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 130 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
·               2.880 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
·               435 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
·               771 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
·               603 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και,
·               2.651 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους


Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
_