ΚΚΕ: Άμεση χορήγηση των προσαυξήσεων στις αποδοχές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τελούν σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις 28/06/2017 κατέθεσε ερώτηση για την χορήγηση των προσαυξήσεων στις αποδοχές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4254/2014. Κατά τα οριζόμενα του παραπάνω νόμου, προσαυξήθηκαν με προσωπική διαφορά από 01/04/2014 οι αποδοχές των Αναπήρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.
Στην απάντηση που έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κύριος Τόσκας, στις 24/07/2017, αναφερόμενος σε έγγραφα – απαντήσεις του Γ.Λ.Κ., είπε μεταξύ άλλων ότι «Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις δεν δύναται να εφαρμοστούν και σε λοιπές κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού και μάλιστα σε προγενέστερες και γενικότερες αυτών νομοθετικές ρυθμίσεις».
Όπως αναφέρεται όμως στο από 02/01/2018 έγγραφο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (νόμος 4093/2012 άρθρο πρώτο παράγραφος Β' Υποπαράγραφοι Β3 και Β4, νόμος 4111/2013 άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4, νόμος 4151/2013 άρθρο 4 παράγραφος 8 περίπτωση ε), διαπιστώνεται ότι:
Στους δικαιούχους των προαναφερόμενων προσαυξήσεων (εξαίρεση από τις μειώσεις – δικαιούχοι προσαυξήσεων), που μέχρι πρότινος ανήκαν μόνο οι αξιωματικοί - ανάπηροι πολέμου με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (πολεμική διαθεσιμότητα), προστέθηκε και η κατηγορία των υπηρετούντων σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας στην Ελληνική Αστυνομία με τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας. Από τις προαναφερόμενες όμως διατάξεις, εξαιρέθηκαν οι πυροσβέστες, οι οποίοι απ’ ότι έχουμε πληροφορηθεί είναι συνολικά επτά τον αριθμό, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Πέραν όμως των παραπάνω περιπτώσεων, από τις μειώσεις των σχετικών διατάξεων εξαιρέθηκαν (και αντίστοιχα προσαυξήθηκαν) και οι αποδοχές όλων των συνταξιούχων του δημοσίου, που είναι ανάπηροι με ποσοστό 80% και άνω.

Η κυβέρνηση τελεί κατάφωρη αδικία και διάκριση απέναντι σε ανθρώπους που υπέστησαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους για να προστατεύσουν τη ζωή, την περιουσία, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του κράτους.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να χορηγηθούν άμεσα και αναδρομικά όλες οι οικονομικές διαφορές (προσαυξήσεις) που δικαιούνται - λόγω της μη εξαίρεσής τους από τις ως άνω μειώσεις επί των αποδοχών τους στους επτά πυροσβέστες, καθώς και σε όλους τους ένστολους που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας με αναπηρία 80% και άνω, εξαιτίας τραυματισμού ή προβλημάτων υγείας ένεκα της υπηρεσίας;


Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης
Χρήστος Κατσώτης
Λιάνα Κανέλλη
Σταύρος Τάσσος
_