Παραμένει το πρόβλημα με υπεράριθμους μετανάστες και πρόσφυγες στις δομές των ΕΔ

Παραμένει το πρόβλημα των υπεράριθμων μεταναστών και προσφύγων στις δομές φιλοξενίας που διαχειρίζονται οι ΕΔ. Για δεύτερη εβδομάδα το πρόβλημα είναι σοβαρό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
υπάρχουν ,διαμένουν σε 30 δομές διαχείρισης ΕΔ, 27.573 πρόσφυγες/μετανάστες, με δυνατότητα φιλοξενίας 23.697 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου, Κω, και Διαβατών, έχουν υπεράριθμους πρόσφυγες/μετανάστες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς). Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 31 Μαΐου 2018 ανέλαβαν το έργο της παροχής 15.250 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 571 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους πρόσφυγες/μετανάστες. Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.


militaire.gr
_