Αιτωλοακαρνανία: Βίντεο επιμόρφωσης αστυνομικών σε θέματα παιδικής κακοποίησης


Η κοινωνική υπευθυνότητα και η προαγωγή της αειφορίας έχουν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας μας.
Στρατηγικός μας στόχος στη Νέα Οδό είναι να αποτελούμε αναπόσπαστο και ενεργό «κομμάτι» της ελληνικής κοινωνίας και να συμβάλλουμε στην πράξη στην οικονομική ευημερία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας. Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας βασιστήκαμε σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες. Μέσα από μια δομημένη διαδικασία, καθορίσαμε πέντε πυλώνες που αποτελούν τα δομικά στοιχεία της στρατηγικής μας: Οδική Ασφάλεια, Ποιότητα Υπηρεσιών, Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον και Συνεργασία με τις Τοπικές Κοινωνίες και Κοινωνική Συνεισφορά με έμφαση στη νέα γενιά (παιδιά). Εδώ και 5 χρόνια εκδίδουμε κάθε χρόνο, τον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρίας μας και παρουσιάζουμε με στοιχεία και αριθμούς τις πρακτικές και τα αποτελέσματα του κάθε ημερολογιακού έτους. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος ξεκινήσαμε μια στρατηγική συνεργασία με την Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην προσπάθεια της ΕΛΙΖΑΣ για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών με έμφαση στην προσχολική ηλικία, που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση. Στην επιμορφωτική ημερίδα 145 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. από τις περιοχές της Ακαρνανίας, Αιτωλίας, Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, εκπαιδεύθηκαν στο πώς να διαχειρίζονται περιστατικά κακοποιημένων παιδιών. Η ημερίδα υλοποιήθηκε από την ΕΛΙΖΑ με αποκλειστικό χορηγό τη Νέα Οδό, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ακαρνανίας, τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και τέθηκε υπό την Αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Στόχος ήταν αφενός να ευαισθητοποιήσει και αφετέρου να δώσει απαντήσεις σε καίρια και πρακτικά ερωτήματα, λύσεις σε καθημερινούς προβληματισμούς και πολύτιμη γνώση στους αστυνομικούς, τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε παιδιά και ευάλωτες οικογένειες. Παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί πάντα σε συνεργασία με την ΕΛΙΖΑ για το σύνολο των όμορων περιοχών των αυτοκινητοδρόμων που διαχειρίζεται και λειτουργεί η Νέα Οδός.


πηγή: sinidisi.gr
_