Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Ένωσης Ροδόπης

Διαβάστε το έγγραφο τής Ένωσης Ροδόπης, ύστερα από τις εργασίες για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις εκλογές στο συνδικαλιστικό σωματείο:


_