Νέο ΔΣ για την Ένωση Φωκίδας

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ένωσης Φωκίδας: Σας γνωρίζουμε ότι την 04 και 06.06.2018 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στην ένωσή μας, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, του Εκπροσώπου της ένωσης στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας και της Γραμματείας Γυναικών.
  Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την συγκρότησή του σε σώμα την 11.06.2018 σύμφωνα με τις καταστατικές διαδικασίες, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΣ Παναγιώτης

ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος

ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΡΡΗ Αγάπη

ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ Ανδρέας

ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος

ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΣ Παναγιώτης

       Ελεγκτική Επιτροπή


ΜΑΝΔΡΟΥ Φανή

ΜΟΡΦΑΚΗΣ Χρήστος
ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ Γεώργιος


Αντιπρόσωποι στο Συμβούλιο Μεταθέσεων

ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος
Τακτικό μέλος
ΝΤΑΗΣ Ιωάννης
Αναπληρωματικό μέλος


Γραμματεία Γυναικών
ΚΑΛΛΙΑ Ελένη
ΜΑΝΔΡΟΥ Φανή


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                          ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
_