Εφαρμογή των διατάξεων για Στρατιωτική θητεία και πενταετία στις Ένοπλες Δυνάμεις


Της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιά και Νήσων
       Η ΜΗ εφαρμογή έως και σήμερα των διατάξεων για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας (άρθρο 65 του Ν. 4504/2017.) και την αναγνώριση της πενταετούς υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις (του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α' 63) και  έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια αλλά και την εύλογη ανησυχία των συναδέλφων.

       Η Ένωσή μας γίνεται συχνά αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με τα ανωτέρω αιτήματα των συναδέλφων μας και ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε  την όποια πικρία ή απογοήτευση. Άλλωστε η ΕΠΛΣΑΠΝ ήταν αυτή η οποία  πρώτη εισηγήθηκε  και στήριξε τα συγκεκριμένα άρθρα.

    Παρακαλούμε για την  ενημέρωση της Ένωσής μας επί των ανωτέρω και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 


_