Χρ. Συνδρεβέλης: Η πρωτοβουλία του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συμβάλει στην καλύτερη αστυνόμευση


Κείμενο του γραμματέα του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ Χρήστου Συνδρεβέλη

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η παράδοση- παραλαβή δύο περιπολικών οχημάτων στο ΑΤ  ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος. Σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου ΒΒΒ που συμβάλει στην  καλύτερη αστυνόμευση αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των συναδέλφων μας .Έρχεται σε μια εποχή που ο Οργανισμός μας εξαιτίας των μνημονικών περικοπών διολισθαίνει σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού..
 Πολλά συγχαρητήρια στην τοπική αυτοδιοίκηση ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ Δ.Σ Π.Ο.ΑΣ.Υ


_