Συναντήσεις της Ένωσης Ροδόπης


Της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης

Πραγματοποιήθηκε σειρά επισκέψεων από το  Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης , στις υπηρεσίες του νομού μας . Κατά τις επισκέψεις μας ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και τα μέλη μας που υπηρετούν σε αυτές.

                Επισημάνθηκαν τα παρακάτω προβλήματα :

1.            Ορθολογική κατανομή του προσωπικού

2.            Μη  τήρηση των διατάξεων του π.δ. 394/01 «Χρόνος Εργασίας Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.» σχετικά με                  

          την  χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων και την ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας

3.            Μη  ανάρτηση ονομαστικών πινάκων με τις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις

4.            Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στα κρατητήρια Α.Τ. Κομοτηνής και Τ.Σ.Φ. Ιάσμου

5.            Μη τήρηση Μνημονίου Λειτουργίας Μονάδων Ελέγχου (Μπλόκα)

6.            Πλήρης εφαρμογή του π.δ. 45/08 «Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας Ένστολου Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.»

7.            Αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού

8.            Μη λειτουργία Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων το  οποίο  ιδρύθηκε με το π.δ. 25/2011

9.            Ίδρυση Α.Τ. ή Α.Σ. στο μεθοριακό σημείο διαβατηριακού ελέγχου Νυμφαίας, εντός ελληνικού   

          εδάφους

10.          Ίδρυση Α.Σ. στην παραλιακή ζώνη του νομού

Στις 26-6-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗ Μιχαήλ και στις 27-6-2018  συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Π.Α.Μ.Θ Υποστράτηγο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο κατά τις οποία τους υποβλήθηκαν υπομνήματα με τα ανωτέρω προβλήματα , τα οποία επισυνάπτονται.

Αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων μας δηλώνοντας ότι από πλευράς τους θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την επίλυσή τους .

 


_