Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για αποκατάσταση Αστυνόμου Α' που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής


Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης Αστυνόμου Α’, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής.

 

Ο προαναφερόμενος, τον Ιανουάριο του 2018, αθωώθηκε αμετάκλητα για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε αρπαγή από κοινού, για το οποίο είχε κατηγορηθεί το 2014, όταν υπηρετούσε με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ σε Υπηρεσία της Αττικής.

 

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.


_