Ερώτηση ΚΚΕ για τις συντάξεις χηρείας

Την 27η Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α (Αξιοπρέπεια – Ισότητα - Αλληλεγγύη). Στη
συνάντηση έγινε ενημέρωση για την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α., που πέρα απ’ την απώλεια του ανθρώπου τους, μέσω της εφαρμογής του ν. 4387/2016 για την απονομή συντάξεων χηρείας, αντιμετωπίζουν καθημερινά απάνθρωπους όρους διαβίωσης.
Τα αιτήματα που τέθηκαν επιγραμματικά είναι τα ακόλουθα:
Η σύνταξη θανάτου να επανέλθει στο 70% της σύνταξης που ελάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών χωρίς καμιά διακοπή στη συνέχεια.
Επαναφορά της προϋπόθεσης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ίσχυε μέχρι 12 Μαρτίου του 2016 με 1.500 ημέρες εργασίας - ασφάλισης, εκ των οποίων 300 στην πενταετία πριν το θάνατο.
Το ανήλικο παιδί να λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος.
Αν είναι ανίκανο το τέκνο πριν τα 24 και πριν το θάνατο του γονέα του, αν μείνει μόνος δικαιούχος, η σύνταξη να ανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανούντος.
Σύνταξη να δικαιούται και ανήλικο παιδί που θα μείνει ανίκανο μετά το θάνατο του γονέα του χωρίς διακοπή μετά τα 18 ή τα 24.
Ο επιζών σύζυγος να παίρνει συνεχώς τη σύνταξη του θανόντος αν είναι άνεργος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
Η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει το άρθρο 12 του ν. 4387/16 και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των δικαιούχων.


Οι βουλευτές
Χρήστος Κατσώτης
Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Καραθανασόπουλος
Διαμάντω Μανωλάκου


_