Πότε θα ξεκινήσουν οι μεταθέσεις των αξιωματικών της ΕΛΑΣ; Τί θα σημάνουν και τί πιθανώς θ' αλλάξει και σε ποιες υπηρεσίες

Το bloko.gr τις τελευταίες ημέρες κατακλύζεται από μηνύματα αναγνωστών στα οποία με ελαφρές παραλλαγές, διατυπώνεται συνοπτικάτο ακόλουθο ερώτημα. "Πότε θα ξεκινήσουν οι
μεταθέσεις των αξιωματικών".

Πριν όμως παραθέσουμε την απάντηση που έχουμε λάβει οφείλουμε να υποσημειώσουμε παρενθετικά, ότι θα είναι οι πρώτες των τελευταίων χρόνων που θα λάβουν το χαρακτήρα της μετά Παπαχρήστου εποχής. Και οι γνώστες του παρασκηνίου που επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε βάθος ίσως και δεκαετίας, έχουν πλήρη γνώση και αντίληψη για το τί ακριβώς εννοούμε και βαθιά ήταν η επιρροή του πρώην εκαμίτη στη διαμόρφωση των ισορροπιών και μέσα στην αστυνομία. Ειδικά στα ηγετικά κλιμάκια και στις υπηρεσίες που εκ των πραγμάτων και για πολλούς και ποικίλους λόγους κρίνονται ως νευραλγικές.Και η επιρροή του στις κρίσεις του Ιανουαρίου, φάνηκε κι εντυπώθηκε ανάγλυφα στις τοποθετήσεις σε δύο συγκεκριμένες υπηρεσίες πρώτης γραμμής- ενδιαφέροντος, αλλά και σε άλλες όχι μικρότερης σημασίας.

Υπάρχουν στο πλαίσιο αυτό πληροφορίες για ριζικές ανακατατάξεις κυρίως σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις πληροφορίες, όπως επίσης φυσικά και στα τμήματα ειδικά κεντρικών περιοχών. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια τάση θα επικρατήσει και ως θα αναδιαμορφωθούν οι λεπτές αυτές ισορροπίες, δεδομένου ότι ο primus inter pares, στο συμβούλιο που επίκειται να συνεδριάσει θα είναι εκ του καταστατικού χάρτη των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας, ο κ. υπαρχηγός.

Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον και πεδίο ερμηνειών μετά τις μεταθέσεις, με γνώμονα αυτό καθαυτό το πλέγμα των δεδομένων που προκαθορίστηκε.

Σε ότι αφορά στην ουσία της βάσης του ερωτήματος, όλες τελευταιες πληροφορίες σημειώνουν πως το συμβούλιο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Παρασκευή, στις 29 του μήνα.


_