Άδειες αστυνομικών και στοιχειώδη λογική - Μια διαταγή του κ. αρχηγού, επιτομή της καλής και ανθρωπιστικής διοίκησης του προσωπικού

Το bloko.gr παραθέτει μια διαταγή του κ. αρχηγού της αστυνομίας, με ημερομηνία 26 Μαΐου 2018 και η οποία αναρτήθηκε στο POL στις 30 του μήνα. Παρά τον ετεροχρονισμό, τη
δημοσιοποιούμε για δύο λόγους.

Ο πρώτος, επειδή λίγοι τη διάβασαν. Και διοικητές υπηρεσιών και προσωπικό. Ο δεύτερος, επειδή πρέπει ανυπερθέτως να διαβαστεί απ' όλους. Και διοικητές και προσωπικό. Κι αυτό γιατί η αστυνομία είναι το προσωπικό της και η διαχείριση του επαφίεται στην ορθολογιστική και ανθρωπιστική διαλεκτική σχέση διοίκησης και προσωπικού.

Ο κ. Τσουβάλας, με ακόμα μία διαταγή- μνημείο και καταπίστευμα για τις τωρινές κι επόμενες γενιές διοικητών και προσωπικού- αναφέρεται στην ανάγκη διευκόλυνσης με άδειες των αστυνομικών γονιών, τα παιδιά των οποίων δίνουν πανελλαδικές. Δεν στέκεται όμως μόνο εκεί. Με μια ανάλυση πραγματολογικών δεδομένων, καλεί τις διοικήσεις ν' αφουγκραστούν σε όλες τις περιπτώσεις το πρόβλημα του προσωπικού και όπου υπάρχει η δυνατότητα -και υπάρχει- να διευκολύνονται οι γονείς που ανατρέφουν παιδιά.

Τέλος, προτρέπουμε τους επικεφαλής των αστυνομικών σχολών και κυρίως εκείνης των αξιωματικών, να εντάξουν τη συγκεκριμένη διαταγή ως μέρος του εκπαιδευτικού- παιδευτικού χαρακτήρα των δόκιμων, ούτως ώστε ειδικά οι εκκολαπτόμενοι αξιωματικοί, να ξεκινήσουν από τον ΑΛΦΑ. Πριν από τις μέλλουσες επιτυχίες στο στίβο της σταδιοδρομίας ενός εκάστου, να μάθουν πρώτον ότι αυτές οφείλονται στο μεγαλύτερο μέρος στο προσωπικό και δεύτερον, ότι αν χάσουν σε επίπεδο διοίκησης το προσωπικό θα έχουν αποτύχει - ανεξαρτήτως υπηρεσίας- παταγωδώς. Αν δεν το δουν ανθρωπιστικά, ας το δουν τουλάχιστον ως συνεπειοκρατικό ωφελιμισμό.

_