Διαταγή του Αρχηγείου για την αναγνώριση μάχιμης πενταετίας


Απεστάλη σε όλες τις υπηρεσίες η διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.


Δείτε τα έγγραφα:
_