Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας, έγγραφο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Λ.Σ

Από την σελίδα στο FB του προέδρου της 'Ενωσης Λιμενικών Κεντρικής Ελλάδας, Κωνσταντίνου Κυράνη:

Ενημερωτικό σημείωμα της ΔΟΔ για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.
Βασικά στοιχεία που αναφέρονται:
1.Δεν αλλάξει το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει κάθε στέλεχος και παραμένει στα επίπεδα που είχε οριστεί το 2010 (όσο ένα πενθήμερο ανά μήνα) συνολικά 2.400 ευρω για τα 5 έτη.
2.Όσα στελέχη είχαν υποβάλλει αιτήματα μετά τον Ιούνιο του 2016 και το Νόμο Κατρουγκαλου (Από τότε μέχρι και σήμερα είχαν παγώσει από ΔΟΔ τα σχετικά αιτήματα) και δεν επιθυμούν την αναγνώριση της πενταετίας μπορούν να ενημερώσουν σχετικώς την Υπηρεσία μέχρι 15/08.
3.Για τους υπόλοιπους οι κρατήσεις θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2018 τοτε δηλαδή που θα τελειώσουν οι κρατήσεις για το ΤΑΛΣ.

Φωτογραφία του Κωνσταντίνος Κυράνης.

Φωτογραφία του Κωνσταντίνος Κυράνης.

_