ΕΛΣΤΑΤ: Έλλειψη χρημάτων και λίστες αναμονής τα βασικά προβλήματα για τους πολίτες σχετικά με την υγεία τουςΣε πολλές των περιπτώσεων το υπουργείο Υγείας προβάλλει στοιχεία από τα οποία, όπως υποστηρίζει, προκύπτει αυξημένη πρόσβαση των Ελλήνων στις υπηρεσίες Υγείας.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ωστόσο, ανατρέπει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, δείχνοντας με στοιχεία πως εκατομμύρια πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες για οικονομικούς, κι όχι μόνο, λόγους.

Το πρόβλημα έχει έντονα ταξικά χαρακτηριστικά, αλλά αντίθετα από εκείνα που προβάλλει η πολιτική ηγεσία:
  • Το 19,3% των ανθρώπων που ανήκουν στα φτωχά στρώματα της κοινωνίας δεν ικανοποίησαν πέρσι κάποια ανάγκη για εξέταση ή θεραπεία.
  • Το ποσοστό είναι πολύ πιο χαμηλό στα μη φτωχά στρώματα της κοινωνίας, βρισκόμενο στο 8,9%.


Περισσότεροι από επτά στους δέκα δηλώνουν πως δεν ικανοποίησαν την ανάγκη υγείας επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, ενώ το 13,6% αποδίδουν το πρόβλημα στις λίστες αναμονής.


Καλή

Το παρήγορο είναι πως η υγεία των Ελλήνων φαίνεται, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, να παραμένει αρκετά καλή, σημειώνοντας ωστόσο κάποια μικρή επιδείνωση σε σχέση με το 2009.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την υγεία των ενηλίκων και των παιδιών στην Ελλάδα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το 74,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 15,5% μέτρια υγεία και το 10,3% κακή ή πολύ κακή υγεία.

Μείωση

Σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2009, καταγράφεται μικρή μείωση στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία, κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει μέτρια υγεία και κακή ή πολύ κακή υγεία, κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 23,7% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω δηλώνουν ότι έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση.

Χρόνιο θεωρείται το πρόβλημα υγείας ή η πάθηση που διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή.


Θεραπεία

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ποσοστό 24,5% του γενικότερου πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δεν έλαβε ιατρική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε. Επίσης, το 37,2% του γενικότερου πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δεν έλαβε οδοντιατρική - στοματολογική - ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε.

Σε σχέση με το φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι ενδεικτικά: Ποσοστό 19,3% του φτωχού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δεν έλαβε ιατρική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε, ενώ το 21,8% του φτωχού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δεν έλαβε οδοντιατρική - στοματολογική - ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε. 

Το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανέρχεται στο 8,6%. Πηγή: Δημήτρης Καραγιώργος - iatronet.gr
_