Εκπαίδευση με θέμα «Διάσωση ατόμων από λίμνες και ποταμούς» (φωτογραφίες)

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού ( ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ. Ιωαννίνων πραγματοποίησε εκπαίδευση των υπαλλήλων της με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας σχετικά με διασώσεις ατόμων που κινδυνεύουν από πνιγμό σε λίμνες και ποτάμια.Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Ε.Δ. (Κ.Ε.Κ.) Ιωαννίνων, στο 3ο χιλιόμετρο της Ε. Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών καθώς και στην λίμνη των Ιωαννίνων και η διάρκεια της ήταν σαράντα (40) ωρών.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά σαράντα εννέα (49) πυροσβέστες οι οποίοι έλαβαν σχετική πιστοποίηση.Με την λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης και στο πλαίσιο της αξιολόγησης του, πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Παμβώτιδα επίδειξη - άσκηση διάσωσης την Πέμπτη 21 Ιούνιου. Η άσκηση περιελάμβανε μεταξύ άλλων, σενάρια σχετικά με διάσωση ανθρώπων είτε από Ι.Χ. που έπεσε στην λίμνη συνεπεία τροχαίου, είτε λόγω πτώσης τους στην λίμνη από ανατροπή λέμβου, όπως και διάσωση ανθρώπου που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.Την επίδειξη παρακολουθήσαν από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου Αρχιπύραρχος Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων Πύραρχος Γεώργιος Χαβέλας, καθώς και οι Δοιηκητές των Πυροσβεστικών Σταθμών Ιωαννίνων. Επίσης παρέστησαν φορείς της Περιφέρειας Ιωαννίνων, η Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. κα Καραμεσίνη και η Διευθυντής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. κα Λάζου.


_