Η ΕΑΚΠ για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των πυροσβεστών

Tης Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης ΠυροσβεστώνΣυναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Με κοινή ανακοίνωση στις 11-6-2018 το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ) και ταπροεδρεία   των   Ομοσπονδιών   και   των   Ενώσεων   των   Σωμάτων   Ασφαλείας,   αναφέρθηκαν   στηνέκδοση  της  υπ.  αριθ.  Φ10042/οικ.  13567/329/08-06-2018  Εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  που μεταξύ άλλων,  δίνει   οδηγίες  για  τοκαθεστώς της αναγνώρισης και του υπολογισμού του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας  ( μάχιμη5ετία,   εξάμηνα   πτητικών,   καταδυτικών,   αλεξιπτωτιστή,   υποβρυχίου   καταστροφέα,   εκκαθαριστήναρκοπεδίων   )   και   περιλαμβάνει   και   τους   πυροσβέστες,   αστυνομικούς,   λιμενικούς   καιστρατιωτικούς.Οι   οδηγίες   της   Εγκυκλίου   το   μόνο   που   κάνουν   είναι   να   εξειδικεύουν   διατάξεις  τουαντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου ( ν. 4387/2016 ) της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. καιτων   αντίστοιχων   νόμων   που   ψηφίστηκαν   μεταγενέστερα,   ως   συνέχεια   της   πολιτικής   τωνκυβερνήσεων   Ν.Δ.   -   ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
 Δηλαδή   της   αντιασφαλιστικής   πολιτικής  που   διαλύει   τηνκοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια και την υγειονομική περίθαλψη, για τους εργαζομένους και τολαό. Της πολιτικής που μας επιβάλλει να εργαζόμαστε 10 και 15 χρόνια επιπλέον ( εξαιτίας τηςαύξησης των ορίων ηλικίας ), μέχρι τα γεράματα. Αντίθετα από αυτή την πραγματικότητα, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων τωνΣωμάτων Ασφαλείας ανέφεραν χαρακτηριστικά, ότι « αναγνωρίζουν πως η Πολιτική Ηγεσία τουΥπουργείου δεσμεύτηκε και υλοποίησε τα όσα ζητούσαν σε προηγούμενες ανακοινώσεις τους καιστις συναντήσεις τους ».
 Με τη στάση τους αυτή δίνουν το άλλοθι στην κυβέρνηση να προχωράακάθεκτα στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων που έχουν ψηφιστεί.Με νέα ανακοίνωση στις 12-6-2018, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αναφέρει ότι σε συναντήσειςκαι επαφές που είχε με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, είχε παρουσιάσει  τις  θέσεις και τιςπροτάσεις του σε ότι αφορά την αναγνώριση και τον υπολογισμό στην ανταποδοτική σύνταξη τωνσυγκεκριμένων διπλών ετών υπηρεσίας. Παραθέτει επίσης και ενδεικτικά παραδείγματα των μικτώνσυντάξεων που θα προκύψουν για τους πυροσβέστες, με προσμέτρηση και χωρίς προσμέτρηση σεότι αφορά τη μάχιμη 5ετία.                                                           
       Από τα παραδείγματα που μας παραθέτει το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., παρατηρούμε αρχικά ότι:
Σε αρκετές περιπτώσεις οι αποδοχές της κύριας σύνταξης ( σύνταξη Ε.Φ.Κ.Α. ), με  35ετήπραγματική υπηρεσία και άνω μαζί με την αναγνώριση της μάχιμης  5ετίας, ανέρχονται σεποσά που φτάνουν ακόμα και στο ύψος των 1.484 και 1.584 ευρώ ( μικτά ).
 Οι ασφαλιστέες μικτές αποδοχές των μισθών των πυροσβεστών από το 2002 και μετά ( μέσοςόρος ), παρουσιάζονται και αυτές αρκετά προσαυξημένες ( στις περισσότερες περιπτώσειςανέρχονται στα 2500 ευρώ ). Το υπέρογκο ύψος των ασφαλιστέων μισθών που υπολογίζειη   Ομοσπονδία,  καταδεικνύεται   εάν   λάβουμε   υπόψη  τη   μισθολογική   καθήλωση   τηςπλειοψηφίας  των πυροσβεστών που ενισχύεται και από το νέο μισθολόγιο  ( ιδιαίτερα τωνχαμηλόβαθμων καθώς και αυτών που έχουν προσωπική διαφορά στο μισθό τους ), αλλάκαι τις μειωμένες ασφαλιστέες αποδοχές και κρατήσεις μέχρι το 2016 που είχαν στον μισθότους οι συνάδελφοι που πρωτοασφαλίστηκαν πριν το 1993.
  Το   προεδρείο   της   Ομοσπονδίας   προσπαθεί   για   ακόμα   μια   φορά   να   παραμυθιάσει   τουςσυναδέλφους, να δημιουργήσει αυταπάτες και ψεύτικες ελπίδες, καλύπτοντας στο έπακρο τηναντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης, που καταργεί τα δικαιώματάμας.
ΟΎΤΕ Η ΊΔΙΑ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΦΉΜΙΖΕ ΜΕ ΤΈΤΟΙΟ ΤΡΌΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΉ ΕΓΚΎΚΛΙΌ ΤΗΣΤο « οικονομικό επιτελείο » του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., αποφεύγει έντεχνα και συνειδητάνα αναφέρει συγκεκριμένες παραμέτρους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι διατάξειςαυτές, αναιρούν τα παραδείγματα που παραθέτει και τα μετατρέπουν σε ευχολόγια.Συγκεκριμένα μας αποκρύπτει ότι:
 Επίκειται   αναπροσαρμογή   και   επανυπολογισμός   των   ήδη   καταβαλλόμενων   κύριωνσυντάξεων για όλους τους συνταξιούχους ( άρθρο 14 του νόμου 4387/2016 και άρθρο 1 τουνόμου  4472/2017  ),  με τις οποίες  θα προκύψουν καταργήσεις στην προσωπική διαφοράαλλά και νέες μειώσεις συντάξεων. Ανάλογα θα ισχύσει η αναπροσαρμογή με τις μειώσεις και για τις επικουρικές συντάξεις( άρθρο 48 του νόμου 4387/2016 και άρθρο 2 του νόμου 4472/2017 ).
 Οι συντάξεις θα περικόπτονται συνεχώς από τις ρήτρες μηδενικών ελλειμμάτων και απότη  συνεχή  απαλλαγή  της  χρηματοδότησης  από  το  κράτος  και  τη  μεγαλοεργοδοσία,  πουδημιούργησαν τα ελλείμματα στα αποθεματικά του ασφαλιστικού συστήματος. Ο στόχοςτων πολιτικών των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η μετατροπήτων περισσότερων συντάξεων σε επιδόματα φτώχιας.
 Επιπλέον,  η νέα μείωση της έκπτωσης φόρου  ( ή του αφορολόγητου όπως λέγεται ),  θαεπιφέρει σε πρώτη φάση, μείωση περίπου 60 ευρώ το μήνα και στους μισθούς των ενενεργεία και στις συντάξεις των εν αποστρατεία συναδέλφων, όπως και στην πλειοψηφίατων εργαζομένων και του λαού.Εντύπωση μας προκαλεί και ο υπολογισμός των ασφαλιστέων αποδοχών ( μέσος όρος ) για τηνανταποδοτική σύνταξη, που αναφέρει στα παραδείγματά του το προεδρείο της Ομοσπονδίας.Επισημαίνουμε πως στο άρθρο 8 του νόμου 4387/2016, ορίζεται ότι:
Το   ποσό   της   ανταποδοτικής   σύνταξης   προκύπτει  με   βάση   τον   μέσο   όρο   των   μηνιαίωνσυντάξιμων   αποδοχών   του   συνολικού   χρόνου   ασφάλισης   όλου   του   ασφαλιστικούεργασιακού  βίου   και  τα   κατ’  έτος   ποσοστά  αναπλήρωσης  όπως  αυτά  προκύπτουν  απόσυγκεκριμένο πίνακα που περιλαμβάνεται στον νόμο.
 Ο   μέσος   όρος   υπολογίζεται   με   τη   διαίρεση   του   συνόλου   των   μηνιαίων   ασφαλιστέωναποδοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του εργαζόμενου ( εδώ λαμβάνεταιυπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών όπως αυτές ισχύουν από το ασφαλιστικό έτος2002, ως την έναρξη καταβολής της σύνταξης ), δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του.Πως προκύπτει στα περισσότερα παραδείγματα της Ομοσπονδίας, ότι ο Μ.Ο. μικτών ασφαλιστέωνμισθών πυροσβεστών από το 2002 και μετά θα διαμορφώνεται στο ύψος των 2.500 ευρώ; Μήπως   τα   συγκεκριμένα   παραδείγματα   αναφέρονται   αποκλειστικά   στους   μισθούς   τωνυψηλόβαθμων αξιωματικών; Για την  πλειοψηφία  των  πυροσβεστών  (  ακόμα  και  με  τα  σημερινά  δεδομένα  και  χωρίς ναλαμβάνουμε υπόψη τα επόμενα αντιασφαλιστικά μέτρα ),   οι καταληκτικοί ασφαλιστέοι μισθοίδιαμορφώνονται γύρω στις 2.000 ευρώ ( μικτά ), ο μέσος όρος των ασφαλιστέων μισθών σεπολύ χαμηλότερα επίπεδα και οι καθαρές αποδοχές των συντάξεων κάτω από τα 1. 000 ευρώόπως   και   για   τη   συντριπτική   πλειοψηφία   των   εργαζόμενων. 
 Οι   καθαρές   αποδοχές   τωνσυντάξεων διαμορφώνονται εάν αφαιρέσουμε τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη ( 6%για τις κύριες και 6% για τις επικουρικές συντάξεις ), καθώς και τη φορολογία.Με τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., όπως και τα προεδρεία τωνΟμοσπονδιών   των   Σωμάτων   Ασφαλείας,  επιχειρούν   να   συγκαλύψουν   τις   νέες   δυσμενείςεπιπτώσεις   που   έρχονται   εναντίον   μας   από   τη   συνέχιση   της   πολιτικής   της   κυβέρνησηςΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ.
 Η στάση τους αυτή φυσικά δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται στην προετοιμασία του εδάφους γιατο ενδεχόμενο της κυβερνητικής εναλλαγής από την Αξιωματική αντιπολίτευση. Αν προκύψειτο ενδεχόμενο αυτό, για το οποίο είναι αλήθεια ότι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες τα προεδρείατων Σ.Α., τότε είναι σίγουρο ότι ως κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει κανέναν ασφαλιστικόνόμο   προς   το   καλύτερο,   όπως   και   καμιά   κυβέρνηση   μέχρι   σήμερα   δεν   το   έπραξε,   γιατίαπλούστατα   υπηρετούν   την   ίδια   αντεργατική   και   αντιλαϊκή   πολιτική   υπέρ   των επιχειρηματικών ομίλων.    Η μεταξύ τους « λυσσαλέα » διαπάλη, αφορά μόνο την κατάκτησητων κυβερνητικών θώκων και τίποτε περισσότερο. 
  Στα   πλαίσια   εξυπηρέτησης   λοιπόν   αυτών   των   σκοπιμοτήτων,  επιχειρούν   να   καλλιεργήσουνανάλογες αυταπάτες, όπως αυτές της κυβέρνησης, που δήλωνε ευθαρσώς ότι με το νέο μισθολόγιο«   δεν   θα   κοπεί   ούτε   1   ευρώ   από   το   μισθό   μας   ».  Τα   πρώτα   θύματα   των   νέων   μεγάλωνπερικοπών από το νέο μισθολόγιο είναι οι συνάδελφοι που είχαν πρωτοασφαλιστεί πριν το 1993,που   είδαν   μεγάλη   μείωση   στους   μισθούς   τους   από   την   αύξηση   των   κρατήσεων   για   τιςασφαλιστικές εισφορές. Θα ακολουθήσουν και άλλες μειώσεις στους μισθούς και το εισόδημά μας.
  Οι πυροσβέστες και οι συνάδελφοι των Σωμάτων  Ασφαλείας   και   των   Ενόπλων Δυνάμεων, θαδιαπιστώσουν   σε   πρώτη   φάση   τα   όσα   καταγγέλλει   η   Ε.Α.Κ.Π.,   όταν  πραγματοποιηθεί   οεπανυπολογισμός   των   συντάξεων   των   εν   αποστρατεία   συναδέλφων  (   με   βάση   τον   νόμοΚατρούγκαλου και τους συνολικούς ασφαλιστέους μισθούς που είχαν σε όλο το εργασιακό βίο ), μετον   οποίο   θα   διαμορφωθούν   οι  νέες   μειώσεις   στις   αποδοχές   τους  (   είτε   πλήρωσαν   για   τηναναγνώριση   των  διπλάσιων  χρόνων,  είτε   δεν  πλήρωσαν,   είτε   απαλλάχθηκαν   από  την  καταβολήεισφοράς όπως ίσχυε για όσους διατέλεσαν υπηρεσία πριν τον Οκτώβριο του 1990 ). 
 Άλλωστε οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας είναι οι πιο κατάλληλοι να μας αναλύσουν τα αποτελέσματα τωναντιασφαλιστικών   πολιτικών.   Είναι   αυτοί   που   έχουν   υποστεί   τις   απανωτές   μειώσεις  στιςσυντάξεις   και   στο   εισόδημά   τους   γενικότερα,  από   τις   αλλεπάλληλες   περικοπές   και   τηφοροληστεία. Για   την   ανατροπή   αυτών   των   αντεργατικών   –   αντιλαϊκών   πολιτικών,  η   πλειοψηφία   των συνδικαλιστικών οργανώσεων των συνταξιούχων της χώρας, είναι συνεχώς στο δρόμο του αγώνα,σε αντίθεση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις και ταπροεδρεία των αστυνομικών και των λιμενικών που αναγνωρίζουν « τη συνέπεια της κυβέρνησης» και πανηγυρίζουν για τις εφαρμοστικές εγκυκλίους των αντιασφαλιστικών νόμων της.
 Με τη στάση τους και με τη συνειδητή αγωνιστική τους αδράνεια, έχουν συμβάλλει σε μεγάλοβαθμό στην επιβολή των πολιτικών που στοχεύουν να καταργήσουν ότι εργασιακό δικαίωμα έχειαπομείνει.  Δεν θέλουν να οργανώσουν τους συναδέλφους σε συνεχή αγώνα, μαζί  με το  λαό,ενάντια   στις   πολιτικές   που   καταργούν   τα   δικαιώματά   μας  και  διαλύουν   την   ασφάλιση,   τηνπερίθαλψη, την πρόνοια. Είναι  οι  ίδιοι  που προτείνουν  και   επιχειρούν την ιδιωτικοποίηση   των ταμείων μας   με τημετατροπή τους σε επαγγελματικά, για να παραδώσουν τα χρήματά μας στις χρηματοοικονομικέςεταιρείες, τις τράπεζες και τους κάθε λογής « μεγαλοεπενδυτές ».
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Πρέπει   να  γίνει   κατανοητό ότι  μόνο  με τον  αγώνα μας,   θα  μπορέσουμε  να  διεκδικήσουμε ταδικαιώματά μας, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Η   όποια   αναγνώριση   συντάξιμων   χρόνων   θα   αποφέρει   ελάχιστο   ή   μηδαμινό   οικονομικόαντίκρισμα, στην περίπτωση που τελικά κριθεί από τον εκάστοτε υπάλληλο ότι συμφέρει ναχρησιμοποιηθεί είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είτε για προσαύξηση τηςσύνταξης.Τη λύση στα προβλήματα θα τη δώσουν οι ταξικά προσανατολισμένοι αγώνες των εργαζομένωνκαι του λαού μας, για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής. Να δώσουμε τη μάχη για να μην εφαρμοστούν τα αντιλαϊκά μέτρα και να επιστραφούν όλες οιαπώλειες μας. Να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.                
         Να απομονώσουμε τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες,  που βοηθούν τις κυβερνήσειςνα ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο, ενάντια στα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας.Αγώνας και κοινή δράση με τα αγωνιστικά συνδικάτα όλων των εργαζομένων, τους αγρότες, τουςεπαγγελματίες και όχι ξεχωριστές - περιχαρακωμένες κινήσεις, όπως αυτές που πραγματοποιούνοι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας. Καλούμε   τους   συναδέλφους   μας   να   συμπορευτούμε   μαζί   σ’   αυτή   την   προσπάθεια,  για   ναδιεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

 Η Εκτελεστική Γραμματεία

Αναλυτική ενημέρωση για όλες τις παραπάνω αντιασφαλιστικές διατάξεις έχει πραγματοποιηθείαπό την Ε.Α.Κ.Π., με ενημερωτικές ανακοινώσεις και κυρίως με αυτές στις 17-5-2016, 20-12-2016 και24-5-2017 ( βλέπε στην ιστοσελίδα μας ).

_