Καταγγελία: Ρουσφέτι στους "αδιάφθορους";;;;

Διαβάστε το μήνυμα - καταγγελία αναγνώστη, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr: Γιατί Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας και Υπουργέ του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη ενώ έγινε το συμβούλιο μεταθέσεων για τους Αστυνομικούς που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρονικό όριο παραμονής στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (και μάλιστα από τον μήνα Δεκέμβριο), δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτό μία αστυνομικός που υπηρετεί στην συγκεκριμένη Υπηρεσία και σε καίρια θέση μάλιστα;;;;;;;;

Μήπως"ξεχάσαν" να της πουν να κάνει αίτηση;;;Μήπως κάποιος έβαλε το χέρι του;;;;Μήπως παράπεσε η αίτηση σε κάποιο γραφείο του Υπουργείου ή μήπως δεν έφτασε με "άνωθεν" εντολή ούτε μέχρι εκεί;;;Μήπως η "δουλειά" μυρίζει ρουσφέτι;;;;

Αυτή είναι η αξιοκρατία και η διαφάνεια που διαλαλεί ότι έχει πετύχει η κυβέρνηση;;;

Γιατί η συγκεκριμένη αστυνομικός να λαμβάνει το επίδομα εσωτερικών υποθέσεων και να ζημιώνει το κράτος ενώ νομοθετικά προβλέπεται να έχει αν όχι μετατεθεί τουλάχιστον ενταχθεί στο συμβούλιο μεταθέσεων;;;

Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα 7,5 και πλέον χρόνια από την ημέρα που η αστυνομικός μετατέθηκε στις εσωτερικές υποθέσεις, ενώ ο προγενέστερος νόμος όριζε ανώτατο όριο τα 7 χρόνια και ο νόμος που ψηφίσατε εσείς κ. Υπουργέ τα 6 χρόνια. 
_