Βίντεο από την παρουσία των αστυνομικών στο Athens Pride - "Σας ζητούμε συγνώμη"

Αναδημοσιεύουμε από τη σελίδα του Facebook, Police Action - Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: -Πάει χάλασε ο κόσμος, η Αστυνομία στο Athens Pride. -Ακριβώς, ο
κόσμος σας χάλασε και φτιάχνουμε καινούργιο, καλύτερο. Ο καθένας διαλέγει τη θέση του στην Ιστορία και κάποιοι ανήκετε στο παρελθόν. Τα LGBT Δικαιώματα είναι Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Αστυνομία θεματοφύλακας και συμπαραστάτης τους._