Ευνοϊκή εξαγορά μάχιμης 5ετίας, πτητικών και καταδυτικών εξαμήνων στελεχών ΕΔ-ΣΑ - Παραδείγματα, λεπτομέρειες

Το κόστος αναγνώρισης του διπλάσιου χρόνου μειώνεται μεσοσταθμικά 25%, καθώς πλέον θα υπολογίζεται με βάση τον μισθό που ίσχυε κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών.


Κλείδωσε το καθεστώς εξαγοράς της μάχιμης 5ετιας και των πτητικών-καταδυτικών 6μήνων για τους ενστόλους σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία και Σώματα Ασφαλείας. Πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας οριοθετεί ευνοϊκό σύστημα εξαγοράς του χρόνου υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί ως διπλάσιος από στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, αλλά δεν έχει εξαγοραστεί τελεσίδικα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Με την επίμαχη απόφαση:

 Μειώνεται μεσοσταθμικά 25% το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας και των 6μήνων επικινδυνότητας για τους στρατιωτικούς, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει για ορισμένες κατηγορίες υπηρετούντων σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία τα επίπεδα του κόστους της 5ετίας στα Σώματα Ασφαλείας.

 Παραμένει αμετάβλητο το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (39,87€/μήνα = 2.392€ για 60 μήνες). Όπως προβλέπεται από το 2010, το κόστος αντιστοιχεί σε 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται μόνο για το ποσοστό αναπλήρωσης, και όχι για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.

Όπως εξηγούν ειδικοί, ο βασικός λόγος για τον οποίο μειώνεται το κόστος εξαγοράς για τους στρατιωτικούς είναι επειδή για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου δεν μετρά πλέον η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά ο χρόνος κατά τον οποίο έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία. Συνεπώς, για τις διπλάσιες υπηρεσίες που έχουν υπηρετηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και δεν έχουν τελεσίδικα αναγνωριστεί -υπεβλήθη αίτημα που εκκρεμεί ή δεν υπεβλήθη καθόλου-, η εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Αυτό σημαίνει πως για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ακόμη και κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης, χωρίς να μεταβληθεί το κόστος, αφού θα ληφθούν υπόψη το ποσοστό εισφορών και ο μισθός που ίσχυε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

«Για τη μάχιμη 5ετία οι εισφορές θα υπολογίζονται πλέον ως ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου κατά την οποία αυτή διανύθηκε. Για παράδειγμα, αν η μάχιμη 5ετια τοποθετείται στα έτη 1997-2002, τα οποία υπηρετήθηκαν σε μονάδες εκστρατείας, τότε η εξαγορά θα υπολογιστεί με το μισθολόγιο που ίσχυε τότε» εξηγεί ο εργατολόγος Γιάννης Αντωνιάδης, οικονομικός σύμβουλος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών.


Όπως διευκρινίζει ο ίδιος, μέχρι πρόσφατα οι εισφορές για την εξαγορά του χρόνου που αναγνωρίζεται ως διπλάσιος υπολογίζονταν με βάση τα ισχύοντα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. «Δηλαδή, εάν η αίτηση αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας για τα έτη 1997-2002 υποβαλλόταν το 2015, τότε οι εισφορές υπολογίζονταν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του 2015» συμπληρώνει ο κ. Αντωνιάδης. Επίσης, αν η αίτηση αναγνώρισης υποβαλλόταν το 2017, χρονιά κατά την οποία ετέθη σε εφαρμογή το νέο ειδικό μισθολόγιο, το κόστος αναγνώρισης θα έπρεπε με το προϊσχύον καθεστώς να ακολουθεί το νέο ειδικό μισθολόγιο. Συνεπώς, το νέο μοντέλο αναγνώρισης οδηγεί σε φθηνότερες εξαγορές, επειδή:

 οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τον αρχικό, μικρότερο, διοικητικό και μισθολογικό βαθμό που ίσχυε όταν διανύθηκε η 5ετία,

 πριν από το 2017 οι συντάξιμες αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων ήταν αρκετά μικρότερες από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές,

 οι μισθοί σε απόλυτα νούμερα και σε ευρώ ήταν πολύ μικρότεροι μια 15ετία πριν.

Καταταγέντες μέχρι 30/9/1990

Προσοχή, για τους καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 1990, θα εξακολουθήσει να προσμετράται ο χρόνος των ετών μονάδων εκστρατείας (ανώτατο όριο 5 ετών εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπηρέτησης σε μονάδες εκτός κέντρου- στόλου, παραμεθόριες κ.λπ.) χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω στρατιωτικοί, δηλαδή, δεν χρειάζεται να εξαγοράσουν τον διπλό χρόνο, αλλά αυτός αναγνωρίζεται δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, οι εν λόγω χρόνοι συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, και όχι για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό συμβαίνει επειδή η κράτηση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη στις αποδοχές των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του Δημοσίου θεσμοθετήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 1990, σε ποσοστό ίσο με αυτό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στο τ. ΙΚΑ, δηλαδή 6,67%.

Υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2018

Για υπηρεσίες ο χρόνος των οποίων υπολογίζεται στο διπλάσιο και θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και εφεξής πρέπει να καταβληθεί διπλή εισφορά για κύρια σύνταξη, τόσο από τον ασφαλισμένο όσο και από τον εργοδότη (Δημόσιο), επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο. Συνεπώς, ο ασφαλισμένος ένστολος που θα πραγματοποιήσει τη μάχιμη 5ετία ή τα διπλά 6μηνα μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 θα τα εξαγοράσει με ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που θα έχει την περίοδο κατά την οποία θα υπηρετεί τον κρίσιμο χρόνο. Οι αποδοχές του νέου ειδικού μισθολογίου μπαίνουν στη ζυγαριά μόνο γι’ αυτούς που θα υπηρετήσουν την 5ετία εκστρατείας μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ...

Απόφοιτος Παραγωγικής Σχολής (ΣΣΕ), εισαχθείς το 1992, που υπηρέτησε τη μάχιμη πενταετία την περίοδο 1996-2000 (αμέσως μετά την ονομασία σε αξιωματικό), για την αναγνώριση πενταετίας θα χρειαστεί να πληρώσει εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών ανθυπολοχαγού/ υπολοχαγού που λάμβανε κατά την περίοδο 1996-2000, οι οποίες ήταν:

Μέσος βασικός μισθός υπολοχαγού = 550€ (μετατροπή από 186.900 δρχ.)

Μέσο ΕΧΥ (χρονοεπίδομα) 12% = 66€ (μετατροπή από 22.428 δρχ.)

Συντάξιμες αποδοχές (550 + 66) = 616€ x 6,67% (εισφορά) = 41,09€ / μήνα = 2.465,23€ (για 60 μήνες).

...ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3865 του 2010, δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου. Αυτό σημαίνει κόστος 39,87€ / μήνα, δηλαδή 2.392,20€ για 60 μήνες. (βλέπε ΕΔΩ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στρατιωτικός υπάλληλος έχει 35 έτη ασφάλισης και για το διάστημα 2002-2017 οι συντάξιμες αποδοχές του ανέρχονται σε 384.000€ (ο μέσον μηνιαίος όρος των συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται σε 2.000€). Για την εξαγορά των 5 ετών έχει καταβληθεί εισφορά ύψους 2.400€. Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, με συνυπολογισμό του αναγνωριζόμενου χρόνου, ανέρχεται σε 40 έτη ασφάλισης και συνεπώς το ποσοστό αναπλήρωσης διαμορφώνεται σε 42,80%. Η ανταποδοτική σύνταξη αντιστοιχεί σε 856€ (42,80% x 2.000€, δεδομένου ότι το ποσό που έχει καταβληθεί για την εξαγορά δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών). Η συνολική σύνταξη ανέρχεται σε 1.240€.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: Απαλλαγή με υπεύθυνη δήλωση

Το δικαίωμα στη μη αναγνώριση του διπλού ασφαλιστικού χρόνου και άρα παύσης των διπλών εισφορών έπειτα από υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία του ενστόλου εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή, η παρακράτηση των διπλών ασφαλιστικών εισφορών δεν πραγματοποιείται εφόσον ο πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος αυτός από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης και εφεξής δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο. «Το δικαίωμα αυτό, προφανώς, αναφέρεται σε όσα στελέχη των ΕΔ-ΣΑ εξάντλησαν τα χρόνια παραμονής στην υπηρεσία και κρίνουν σκόπιμο πως τα συγκεκριμένα χρόνια είναι αρκετά για να τους αποφέρουν έναν... υποφερτό συντάξιμο χρόνο, στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, συγκριτικά πάντα με το κόστος αναγνώρισης των ετών αυτών και το χρονικό ορίζοντα απόσβεσής τους» παρατηρεί ο κ. Αντωνιάδης.

Η εγκύκλιος δίνει και παράθυρο δεύτερης ευκαιρίας. Αν ο υπάλληλος-στρατιωτικός αρχικά έχει υποβάλει στην υπηρεσία τη δήλωση για να μην παρακρατούνται διπλές εισφορές για κύρια σύνταξη, αλλά στη συνέχεια επιθυμεί να αναγνωρίσει τον διπλάσιο χρόνο, μπορεί με αίτησή του είτε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του είτε κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησής του να ζητήσει την αναγνώριση του χρόνου αυτού και να καταβάλει τις εισφορές κλάδου σύνταξης επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως ισχύουν (ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου και συντάξιμες αποδοχές) κατά τον χρόνο, όμως, υποβολής της αίτησης.

Η ΕΞΙΣΩΣΗ: Προσαύξηση στην ανταποδοτική

Οι εν λόγω χρόνοι, που μετρούν διπλοί, αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά, και όχι στο έτος που αναγνωρίστηκαν. Αυτό σημαίνει πως ο διπλός χρόνος που εξαγοράζεται αυξάνει σε κάθε περίπτωση τον συντελεστή αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, αλλά προσαυξάνει τη βάση υπολογισμού, δηλαδή τις συντάξιμες αποδοχές, μόνο αν η μάχιμη 5ετία έχει παρασχεθεί από το 2002 και μετά. Η εξίσωση αυτή, που επηρεάζει κυρίως τον συντελεστή αναπλήρωσης, μπορεί να δώσει κατά ορισμένους ειδικούς μια προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη της τάξης του 1,5% για κάθε έτος αναγνώρισης. Αναλυτικά, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος, ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την αναγνώριση χρόνου ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2004 θα προσαυξήσουν τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2004 ακόμη και εάν η αναγνώριση έχει γίνει μεταγενέστερα. Αντίστοιχα, ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την αναγνώριση χρόνου που πραγματοποιήθηκε το 1998 δεν θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών ακόμη και εάν η αναγνώριση έχει γίνει μετά το 2002. «Τα 5 έτη μονάδων εκστρατείας δεν προσμετρούνταν με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, εφόσον το στέλεχος είχε εξαντλήσει τα προαπαιτούμενα χρόνια παραμονής στο στράτευμα για λήξη των 800/1.000» υπενθυμίζει ο Αντωνιάδης.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ-ΣΑ: Οι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν ως διπλάσιοι

Οι υπηρεσίες που μπορούν να αναγνωριστούν ως διπλάσιοι ασφαλιστικά χρόνοι αφορούν στη μάχιμη πενταετία, καθώς και στα εξάμηνα πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων (συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού & Λιμενικού Σώματος - ΕΛ. ΑΚΤ. που υπηρετούν σε αντίστοιχες Υπηρεσίες).

Νέοι ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση μετά από 1/1/1993)

 Χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, των εν ενεργεία αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων του Πολεμικού Ναυτικού και των ανδρών υποβρυχίων αποστολών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια.

 Χρόνος των στρατιωτικών που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθαρίσεως ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, χρόνος του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί σε υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και προσωπικό των ειδικών κατασταλτικών αντιτρομοκρατικών μονάδων.

Παλαιοί ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση πριν από 1/1/1993)

 Χρόνος υπηρεσίας των πολιτικών υπαλλήλων των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης που υπηρετούν σε υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, την περισυλλογή, την εξουδετέρωση και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών για καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και εκείνων που υπηρετούν σε υπηρεσίες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ή ναρκαλιείας.

 Το ιπτάμενο προσωπικό του ΕΚΑΒ που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του απασχολείται στην αεροδιακομιδή ασθενών.

 Χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μονάδες Εκστρατείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ζώνης Μάχης, σε πολεμικά πλοία, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται σε παροπλισμό, σε υπηρεσίες υπεραπόκεντρων φάρων, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και τις Διοικήσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες που εδρεύουν σε αυτά. Σε αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες όπως και σε υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος.

 Χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια.

(ΕΘΝΟΣ 21/06/2018 - Του ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ - jfoskolos@ethnos.gr - 
[Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
_