Παραδείγματα Υπολογισμού με προσμέτρηση της Μάχιμης 5ετίας και χωρίς την προσμέτρηση


Διαβάστε την ανακοίνωση τής ΠΟΕΥΠΣ: η Ομοσπονδία μας με την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 και ύστερα από τα εκκρεμή ζητήματα που προέκυψαν, με συνεχή 

αλληλογραφία καθώς και συναντήσεις και επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, είχαμε παρουσιάσει ενδελεχώς τις θέσεις και τις προτάσεις μας προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα, που αφορούν την αναγνώριση και τον υπολογισμό, στην ανταποδοτική σύνταξη, των διπλών ετών πραγματικής σύνταξης (μάχιμη πενταετία) κ.λ.π.
Εκδόθηκε λοιπόν  η υπ΄αριθμ. Φ.10042/οικ.13567/329 από 08.06.2018  Εγκύκλιος, η οποία μεταξύ άλλων αποσαφηνίζει και το καθεστώς αναγνώρισης υπολογισμού διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων που μέχρι την 31.12.2016 υπάγονταν στην Ασφάλιση του Δημοσίου.
Το Οικονομικό Επιτελείο της Ομοσπονδίας μας, αφού ανάγνωσε και μελέτησε προσεκτικά την εν λόγω Εγκύκλιο, συνέταξε ενδεικτικά παραδείγματα  του μέσου όρου συντάξιμων μικτών αποδοχών από το 2002 μέχρι και την διαγραφή του υπαλλήλου (με προσμέτρηση της μάχιμης 5ετίας και χωρίς την προσμέτρηση) προκειμένου να γίνει  κατανοητή η εν λόγω Εγκύκλιος στους συναδέλφους.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 ΜΕ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ 5ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ,  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ (ΜΙΚΤΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.300,00 EURO 
ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕ 35 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  33,88 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 834,00 EURO
ΜΕ 40 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 42,87 ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 956,00 EURO
ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 122,00 EURO

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ (ΜΙΚΤΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.600,00 EURO
ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕ 35 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  33,88 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 938,00 EURO
ΜΕ 40 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 42,87 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.088,00  EURO
ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 150,00 EURO
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ (ΜΙΚΤΩΝ)  ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.000,00 EURO 
ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕ 35 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  33,88 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.076,00 EURO
ΜΕ 40 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  42,87 ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.224,00 EURO
ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 148,00 EURO

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ (ΜΙΚΤΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.500,00 EURO
ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕ 35 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  33,88 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.249,00 EURO
ΜΕ 40 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  42,87  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.484,00 EURO
ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 235,00 EURO

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ (ΜΙΚΤΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.500,00 EURO 
ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕ 37 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ +2 ETH ΣΤΡΑΤΟΣ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  37,27 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.339,00 EURO
ΜΕ 42  ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ 2 ETH ΣΤΡΑΤΟΣ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  46,87 ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ  1.584,00EURO
ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 245,00 EURO

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ (ΜΙΚΤΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.500,00 EURO 
ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕ 30 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  27,86 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.059,00 EURO
ΜΕ 35 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  33,88 ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.249,00 EURO
ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 190,00 EURO

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ (ΜΙΚΤΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.500,00 EURO 
ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕ 32 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ + 2 ETH ΣΤΡΑΤΟΣ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  29,28 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.130,00 EURO
ΜΕ 37 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ 2 ETH  ΣΤΡΑΤΟΣ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  37,27 ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 1.339,00 EURO
ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 209,00 EUROΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συντάξιμες αποδοχές είναι οι μικτές αποδοχές που υπόκεινται σε κρατήσεις σύνταξης, όπως ισχύει κατά περίπτωση για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους από το 2002 μέχρι την διαγραφή του Υπαλλήλου.
Ο συντελεστής αναπλήρωσης αφορά την ανταποδοτική σύνταξη. Η Εθνική σύνταξη είναι 384,00 ευρώ.
Οι συντάξεις που παραθέτουμε είναι μικτές. Από αυτές θα παρακρατηθεί η υγειονομική περίθαλψη 6% και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που ισχύει κάθε φορά.

   Η Ομοσπονδία μας μέσα από τον διαρκή αγώνα για την ενημέρωσή σας, θα συνεχίσει να διεκδικεί και να προστατεύει τα δικαιώματά των εργαζομένων, τόσο στα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα, όσο και στα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα του Κλάδου.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


_