Πρόεδρος Ένωσης Ηλείας: Λειτουργούμε με 100 αστυνομικούς λιγότερους

 Η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σε ποσοστό 30% είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί του νομού,
καθώς τους αναγκάζει να εργάζονται περισσότερες ώρες και να τους επιβαρύνει σωματικά και ψυχολογικά.

Όπως επισημαίνει στην εφ. «Πατρίς» ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας, Παναγιώτης Ζώντος, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό και, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, το έργο της γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.

πηγή: patrisnews.com

_