Σε ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Buccolam προχωρά ο ΕΟΦ


Την ανάκληση των κάτωθι παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Buccolam 5mgx4 syringes (μιδαζολάμη) αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).  

Η ανάκληση πραγματοποιείται λόγω προβλήματος που εμφανίζεται στο ημιδιαφανές κάλυμμα άκρου των προγεμισμένων συριγγών, το οποίο ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να παραμείνει προσαρμοσμένο στο άκρο της σύριγγας κατά την αφαίρεση του κόκκινου πώματος, με κίνδυνο να αποκολληθεί μέσα στο στόμα του ασθενούς και να εισπνευστεί ή να καταποθεί κατά τη χορήγηση.

 Προϊόν
Lot
Ημερομηνία λήξης
BUCCOLAM 5mgx4 syringes
1704032
30/09/2018
BUCCOLAM 5mgx4 syringes
5709017
31/01/2019

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση, που έχει προβεί η εταιρεία Shire Services BVBA.

To ΙΦΕΤ Α.Ε., τοπικός αντιπρόσωπος του προϊόντος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των παρτίδων, προκειμένου να τις αποσύρουν.

_