Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Ένωσης Δωδεκανήσου

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Δωδεκανήσου:    Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβουλίου της Ένωσης μας την Δευτέρα     07 Μαΐου 2018, σε συνεδρίαση που
πραγματοποίησε, συγκροτήθηκε σε  Σώμα όπως προέκυψε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες  ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος :                                ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος :                       ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας :                  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Γεώργιος
Ταμίας :                                  ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
Οργαν. Γραμματέας :            ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης
Μέλος:                                   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη   
Μέλος:                                   ΔΗΜΟΥΛΑΣ Χαράλαμπος     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νικηφόρος  
2) ΠΑΡΘΕΝΗΣ Πασχάλης    
3) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κων/νος
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

1) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ξενοφών  
3) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Νικόλαος
4) ΚΑΡΓΑΣ Παναγιώτης
5) ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος  
6) ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ Σταύρος
7) ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη
2) ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πηνελόπη
3) ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία    

Αποδέκτες για Ενημέρωση:             
1.- Γ.Α.Δ.Π.Ν. Αιγαίου
2.- Α' Δ/νση Αστυνομίας  Δ/νησου
3.-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
4.-Δήμους Νομού Δωδ/νησου
5.- Βουλευτές Νομού Δωδ/νησου
6.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
    & Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Χώρας
7.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών
8.- Αστυνομικές Υπηρεσίες Ν. Δωδ/νησου
9. - Μ.Μ.Ε.

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                    Ο  Πρόεδρος                                                     Ο    Γεν. Γραμματέας

        ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ                                 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Γεώργιος
_