Η νέα σύνθεση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων του Λιμενικού Σώματος

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η νέα σύνθεση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων περιλαμβάνει:

 

α) τον Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο, μετά ψήφου, 

β) τον Υποναύαρχο Λ.Σ. ΒΑΡΕΛΑ Αναστάσιο (ΑΜ 830 – Δ.Κ. Δ΄), ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Υποναύαρχο Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη (ΑΜ 816 – 1η ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.),

γ) τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΜΑΜΜΗ Βασίλειο (ΑΜ 844 – Δ.Λ.Α.), ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ανδρέα (ΑΜ 846 – Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ), 

δ) τον Διευθυντή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π., ως εισηγητή, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Τμηματάρχη του αρμόδιου Τμήματος της Δ.Π., 

ε) τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ Ιωάννη (ΑΜ 903 – Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.), ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη (ΑΜ 932 – Δ.Κ.Ε.Ο.), 

στ)τον Πλοίαρχο ΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟ Σπυρίδωνα (ΑΜ 905 - ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ), εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ., ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ΜΑΡΑΓΚΟ Γεώργιο (ΑΜ 935 - ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) 

ζ) τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο (ΑΜ 3284 - Κ.Λ. Ηγουμενίτσας), εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., ως μέλος, μετά ψήφου με αναπληρωτή του τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΔΡΙΒΑΚΟ Γεώργιο (ΑΜ 2853 - ΚΕΣΕΝ/Π-Μ). 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Τμηματάρχης του αρμόδιου τμήματος της Δ.Π., άνευ ψήφου. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων, μετά ψήφου, αναπληρώνοντας το Διευθυντή της Δ.Π., τα καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο εισηγητής του αρμόδιου Τμήματος της Δ.Π., άνευ ψήφου. 

3. Το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Ανωτέρων Αξιωματικών βαθμού Πλωτάρχη έως και Αντιπλοιάρχου, των Κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων. 

4. Κάθε προηγούμενη σχετική με το θέμα απόφαση καταργείται.
_