Ένωση ΝΑ Αττικής: Οι ενέργειές μας έφεραν αποτέλεσμα για τις μετακινήσεις

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής: Οι παρεμβάσεις, τα έγγραφα και οι συναντήσεις που πραγματοποίησε σε παρελθόντα χρόνο η Ένωσή μας με τον Υπουργό
Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ, τον Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Α. κ. Αναστάσιο ΤΑΣΤΑΝΗ αλλά και το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α.,  έφεραν αποτέλεσμα.
Αρχίζει η διαδικασία της έκδοσης καρτών για την ελεύθερη μετακίνηση των Αστυνομικών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με την φιλοσοφία της πρότασης  που είχαμε καταθέσει περί ανταποδοτικής εργασίας.
Φυσικά έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται με την υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α., δημιουργείται μείζον ζήτημα στις μετακινήσεις των Αστυνομικών ιδιαίτερα στους σταθμούς στους οποίους οι πύλες είναι κλειστές.
Αναμένουμε την επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου να σταματήσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την μετακίνηση των Ελλήνων Αστυνομικών που δυσσχαιρένουν τον έργο τους αλλά και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα.
  


         
Για το Δ.Σ.
-O-                                                                               -O-
Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας


ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                                             ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος
_