Αστυνομικούς της Κύπρου εκπαίδευσε η ΕΚΑΜ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) της Ελληνικής Αστυνομίας εκπαίδευση δεκαμελούς ομάδας στελεχών της Μηχανοκίνητης Μονάδας
Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) Κύπρου.
Η εκπαίδευση διάρκειας πέντε ημερών (21 έως 26 Μαΐου 2018), πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Τα στελέχη της Μ.Μ.Α.Δ. εκπαιδεύτηκαν από έμπειρα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. στα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Ατομική τακτική μάχης.
  • Τακτικές εισόδου σε κτήρια.
  • Εκπαίδευση σε τακτικές ασφαλούς μεταγωγής επικίνδυνων ατόμων.
  • Πρώτη ανταπόκριση αστυνομικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση κρίσιμου - ένοπλου περιστατικού.
  • Βολές με πιστόλι και υποπολυβόλο.

Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης ήταν η απόκτηση εμπειρίας και συναντίληψης στην αντιμετώπιση θεμάτων σε τακτικές επιχειρήσεις, η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιακών σχέσεων και η συνέχιση της μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των Σωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Κ.Α.Μ. αποτελεί επίλεκτη μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας και υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.


_