"Εσύ ελέγχεις τα δεδομένα σου" - βίντεο για τους νέους κανονισμούς στο διαδίκτυο

Παρακολουθείστε το βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ΕΛ.ΑΣ στο Facebook, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και τους νέους κανονισμούς, που ισχύουν στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


_