Δημόσιοι Υπάλληλοι: Το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησής τους

Το χρονοδιάγραμμα αλλά και οι επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2017 καθορίζονται με απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη. 

Ειδικότερα:

- Από 10 Μαίου έως 1η Ιουνίου η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού θα εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

- Από 4 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

- Από 15 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

- Από 2 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Σημειώνεται πως η Υπουργική Απόφαση ορίζει επίσης τη μορφή και το περιεχόμενο του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.


tovima.gr
_