Αναδιοργάνωση του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του

Της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας

Με αφορμη το εύρος των αρμοδιοτήτων των φορέων και των οργανισμών στους οποίους υπηρετούμε, την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και την ουσιαστική πρόληψη εγκλημάτων κατά προσώπων και αγαθών, την εμπιστοσύνη και την ανάγκη ασφάλειας των πολιτών, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη αναδιοργάνωσης του απαρχαιωμένου θεσμού καθώς και τη συνδρομή της πολιτείας στο καθημερινά δύσκολο έργο μας.

 

          Το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας του Ν.1339/83 αποτελεί ειδική κατηγορία Δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε υπουργεία, κρατικούς φορείς, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ. Πρόκειται για έναν θεσμό, με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα, ο οποίος συναντάται στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών, με συγκεκριμένες και σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες, εντός καθορισμένης χωρικής ενότητας, και με δυνατότητα άσκησης ελέγχου για την τήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν θέματα   δημοσίου ενδιαφέροντος.

 

          Με κίνητρο  όλα τα παραπάνω, ζητούμε την εξουσιοδότηση του αρμόδιου Υπουργού για την έκδοση κανονιστικής πράξης, με την οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος άσκησης καθεμιάς από τις αρμοδιότητες αυτές. Θα δοθεί έτσι στο Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας η δυνατότητα να δράσει αποτελεσματικά προς όφελος του συνόλου, αναβαθμίζοντας το ρόλο του και προσεγγίζοντας περισσότερο τον πολίτη.

 

          Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποστολή του  κλάδου αυτού είναι η φρούρηση εγκαταστάσεων και ευπαθών στόχων,  η συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, η αποτροπή ληστειών καθώς και άλλων εξτρεμιστικών ενεργειών.

 

           Στους περισσότερους φορείς δεν υπάρχει νομικός προϊστάμενος (Τμήμα ή Γραφείο Ασφαλείας), ενώ σε αυτούς που υπάρχει, είναι τοποθετημένος αναρμόδιος υπάλληλος στα θέματα ασφαλείας, επίσης η ελλιπής Αστυνομική εποπτεία έχουν ως αποτέλεσμα το προσωπικό του κλάδου μας να μην εκτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντα του.

 

           Με βάση τα ανωτέρω κρίνετε αναγκαίος ο συνολικός επανασχεδιασμός του θεσμού του Ειδικού προσωπικού Ασφαλείας για την φρούρηση ευπαθών στόχων και η προσαρμογή του στη σύγχρονη πραγματικότητα.

 

           Εφόσον το 1996 έπειτα από έγγραφο ερώτημα του Υ.Δ.Τ προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, η ανεξάρτητη αυτή αρχή εξέδωσε την υπ. Αρίθμ. 41 ομόφωνη απόφαση του, στην οποία ορίζεται ότι «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 1339/1983, λόγω της ιδιαζούσης φύσεως των καθηκόντων που αναλαμβάνει, υπάγεται στο μη πολιτικό προσωπικό του Υ.Δ.Τ».

 

          Προτείνουμε την πλήρη ένταξη των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 1339/1983, στον οργανισμό του Υ.Δ.Τ., ως ειδική κατηγορία προσωπικού, (όπως π.χ. οι Συνοριοφύλακες, Ειδικοί Φρουροί), με  ονομασία «Φρουρού Ασφαλείας», «Ειδικού Φρουρού ν.1339/83» ή «Ειδικού Φρουρού  Ευπαθών Στόχων».

 

          Τροποποίηση της στολής του προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το υπόλοιπο Αστυνομικό προσωπικό.

 

          Αλλαγή του υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητος, με χορήγηση απευθείας απο το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

 

          Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, το προσωπικό της ειδικής αυτής κατηγορίας, έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το Αστυνομικό προσωπικό.

 

          Για την οπλοφορία του προσωπικού, να ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται στο Αστυνομικό προσωπικό.

 

          Δημιουργία τμήματος, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., στο οποίο θα υπάγονται όλα τα σχετικά με το προσωπικό (εκτελούμενη υπηρεσία, θέματα στολής, οπλισμού, ενιαία έκδοση ταυτοτήτων) με άμεσα αρμόδιους επίβλεψης, Διευθυντή και Γραμματέα του τμήματος αυτού, αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 

 

 

          Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση του Κρατικού προυπολογισμού.

 

 

          Παρακαλούμε όπως, μεριμνήσετε για την ποιοτική αναβάθμιση της κατηγορίας μας και την προοπτική θέσπισης νομοθετικού πλαισίου προσαρμοσμένο στην φύση και την αποστολή του κλάδου μας.

 

 

Για το Δ.Σ.

 

          Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

     Παπανίκος Ευάγγελος                                                          Καλαφατάκης Θεοφάνης

 

 

 

 

 


_


2 σχόλια :

Ε.Π είπε...

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΩΠΟΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΜΕ ΠΟΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ SECURITY ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΟ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΤ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε.Π είπε...

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΜΕ ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ SECURITY. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Δ.Τ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ