Το ΕΚΑ Ροδόπης για τις οικογένειες των αστυνομικών

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση του ΕΚΑ Ροδόπης: Σας γνωρίζουμε και υπόλοιπο μέρος του προγράμματος μας. Α) Για την επιβράβευση του πολύτιμου θεσμού της οικογένειας με απόφαση του
Διοικητικού Συμβούλιου της Ένωσης θα φροντίσουμε για την εφάπαξ οικονομική εισφορά στις παρακάτω περιπτώσεις,

1.Σε κάθε γέννηση παιδιού να χορηγείται το χρηματικό ποσό των (100) εκατό ευρώ.

2.Για τα παιδιά των μελών μας που αριστεύουν στο γυμνάσιο και λύκειο να χορηγείται το χρηματικό ποσό των (100) εκατό ευρώ.

3. Για τα παιδιά των μελών μας που φοιτούν στην Α,Β και Γ δημοτικού την οικονομική κάλυψη της σχολικής λίστας από το βιβλιοπωλείο που θα μας κάνει την καλύτερη πρόσφορα.

Β) Την συνέχιση αλλά όμως και την επέκταση εφάπαξ οικονομικής εισφοράς με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου στις εξής περιπτώσεις,

1.Σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας μέλους μας συνέπεια βαριάς νόσου αυτού ή μελών της οικογένεια του
.
2. Σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας μέλους μας λόγω αποχής από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα συνέπεια βλάβης του σώματός η της υγείας αυτού που προήλθε α) εν ώρα υπηρεσίας
β) ενώ ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

3.Σε περίπτωση θανάτου μέλους ή συζύγου ή τέκνου.
_