Προκήρυξη 6Κ/2018 (557 ατόμων) ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης


Παραθέτουμε κείμενο που εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr

 

    Κύριε Υπουργέ και κ. Πρόεδρε Α.Σ.Ε.Π,

 

    Όσον αφορά το προσοντολόγιο, γιατί επικαλείστε το Π.Δ 50/2001 ; 

 

Δεν αναφέρει συγκεκριμένα την Ειδικότητα (ΔΕ φύλαξης – ΔΕ Εξωτ. Φρούρησης).

 

Το ΙΕΚ είναι Μετα...δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Σε μια προκήρυξη που αφορά ΔΕ (Σωφρονιστικών Υπαλλήλων), είναι αδιανόητο να γίνεται πρόσληψη ατόμων με κύριο προσόν μόνο το ΙΕΚ.

 

ΤΟ Α.Σ.Ε.Π πρέπει να είναι ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ και ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ, και όχι να του υπαγορεύουν το προσοντολόγιο οι Ομοσπονδίες ΙΕΚ, διαφορετικά να την αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Δικαιοσύνης με εποπτεία Α.Σ.Ε.Π.

 

Για την πλήρωση των θέσεων ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης: 

 

α) δεν υπάρχει Πτυχίο Ειδίκευσης σε αυτό τον τομέα ακόμη. Άλλωστε οι φυλακές είναι δημόσιες και όχι ιδιωτικές. Η εμπειρία αποκτάται με την πάροδο του χρόνου...

 

β) Σε προηγούμενες προκηρύξεις, ουδέποτε υπήρχαν θέσεις με εμπειρία. Γιατί απλούστατα δεν υπάρχει (ΙΕΚ Σωφρονιστικών Υπαλλήλων). 

 

Ερωτήματα:

 

1) Γιατί να υπάρχει αποκλεισμός υποψηφίων με τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (403) ;                              2) Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ πως απέκτησαν εμπειρία (Σωφρονιστικών Υπαλλήλων), μήπως υπάρχουν ιδιωτικές φυλακές για την πρόσληψη τους ή κάνουν πρακτική εκπαίδευση στις δημόσιες φυλακές ;                                3) Μήπως μπερδεύεστε με τους (ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ) ;

 

 

4) Γιατί να μετράει η εμπειρία των ΙΕΚ και των securiτάδων, που δουλεύουν για την φύλαξη (των νοσοκομείων - αποθηκών – κτιρίων - προσώπων), εφόσον δεν έχουν εργαστεί σε φυλακές κρατουμένων ;

 

 

 

 

 

Βλέπε:

 

• Προκήρυξη 167 ΔΕ Προσωπικού Εξ. Φρούρησης 2007.

 

 

 

(http://www.ellinikos-stratos. com/forum/uploads/10314/14-06- 07_prokiriksi_frouron_167.pdf) .

 

Προκήρυξη 260 ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης 2008.

 

(http://www.ellinikos-stratos. com/forum/uploads/10314/docume nt_8.pdf.pdf).

 

 

Σαν β' επικουρικό (403) δεν έχουν από καθόλου........ έως ........ καθόλου πιθανότητες διορισμού.

 

 

Να υπάρχει μόνο σαν Κύριος Τίτλος Σπουδών:

 

•(Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας), για να συμμετάσχουν και να έχουν ίσες πιθανότητες διορισμού όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτού του κράτους δικαίου. Τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα να μοριοδοτούνται.

 

Ως εκ των παραπάνω, καλούνε δημόσια την Πολιτική ηγεσία του Υπουγείου Δικαιοσύνης και την Διοίκηση του ΑΣΕΠ, έστω και την ύστατη στιγμή, όπως να γίνουν εκ νέου οι Πίνακες Αποδεκτών Τίτλων Σπουδών (Απολυτήριο μόνο), διαφορετικά ετοιμάζονται να προβούν σε μαζικές καταγγελίες και αγωγές.

Οι 201 Υποψήφιοι μέχρι στιγμής,

 

                                                                                                                                                                            Σας Ευχαριστούμε


_