Εκτός μεταθέσεων η 5η σειρά των... αστυφυλακοποιημένων ειδικών φρουρών

Πριν από λίγο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του bloko.gr, συνεδρίασε το συμβούλιο μεταθέσεων για τα αιτήματα των Ειδικών Φρουρών. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να
ικανοποιήσει αιτήματα μόνον όσων ήταν ειδικοί φρουροί, όταν υπέβαλαν τα αιτήματά τους και όχι εκείνων, που είχαν αστυφυλακοποιηθεί.
Πρακτικά εκτός μεταθέσεων μένουν οι Ειδικοί Φρουροί της 5ης σειράς, οι οποίοι είχαν αστυφυλακοποιηθεί, ενώ ικανοποιούνται αιτήματα τής 6ης σειράς και ίσως κάποια της 7ης.
_