Λιμενικό: Οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών για το 2017 στην ηλεκτρονική δικτυακή εφαρμογή Μισθοδοσίας.

Τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών για το φορολογικό έτος 2017 μπορούν πλέον να βρουν αναρτημένες σε ηλεκτρονική μορφή τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στην οικεία ηλεκτρονική δικτυακή εφαρμογή Μισθοδοσίας. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όσοι επιθυμούν να διασταυρώσουν τα ποσά των μηνιαίων καταστάσεων αποδοχών με το φορολογητέο εισόδημα που αναγράφεται στην ετήσια βεβαίωση θα πρέπει στις καθαρές/πληρωτέες αποδοχές κάθε μήνα να προσθέσουν τον φόρο που προκαταβλήθηκε κάθε μήνα συν την εισφορά αλληλεγγύης συν τις κάθε είδους προαιρετικές εισφορές που καταβάλλουν (ΠΟΕΠΛΣ, ΠΕΑΛΣ, ΛΑΠ, ΛΕΣΧΗ κ.τ.ό.) συν τυχόν ποσά που καταβάλλονται για εξόφληση δανείου. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο οικείος κωδικός της φορολογικής δήλωσης στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήμaτα από αποδοχές του 2017 θα είναι προ-συμπληρωμένος και ως εκ τούτου αρκεί μια απλή επιβεβαίωση-διασταύρωση με το ποσό της βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση για τυχόν αποκλίσεις-διαφορές πρέπει να πραγμaτοποιείται επικοινωνία με τον εργοδότη (εν προκειμένω με το αρμόδιο γραφείο μισθοδοσίας). 

Τέλος, όπως θα διαπιστώσουμε στην ετήσια βεβαίωση, πέραν των αποδοχών που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017 εντοπίζονται (για ακόμη μια φορά) αναδρομικές αποδοχές που αφορούν στα έτη 2012-2013-2014 και δημιουργούν, παράλληλα, την υποχρέωση (για ακόμη φορά) υποβολής συμπληρωματικών/τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για τα αντίστοιχα έτη. 

Συναφώς, επισημαίνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2017 καταβλήθηκε η 36η και τελευταία δόση των αναδρομικών (επιστροφή του 50% των περικοπών που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές με απόφαση του ΣτΕ το 2014). Συνεπώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι συμπληρωμaτικές/τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβληθούν φέτος για τελευταία φορά. Και λέμε 'με τα μέχρι τώρα δεδομένα' καθώς ως γνωστό εκκρεμεί η συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς την νέα απόφαση του ΣτΕ για την τακτοποίηση του ζητήμaτος και του υπόλοιπου 50% των περικοπών που ομοίως κρίθηκαν αντισυνταγματικές.


limenikanea.gr


_