Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα είναι διαθέσιμα δωρεάν προς όλους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OpenCourses


Διαθέσιμα θα είναι πλέον και μάλιστα δωρεάν για όλους πανεπιστημιακά μαθήματα 26 Ιδρυμάτων της χώρας.

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα, χωρίς εγγραφή και χωρίς όριο αριθμού μαθημάτων, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opencourses.gr.

Πρόκειται για μια συλλογή πανεπιστημιακών μαθημάτων, τόσο προπτυχιακού, όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές μέχρι θετικές και τεχνικές επιστήμες. Τα μαθήματα, που είναι χωρισμένα τόσο ανά ίδρυμα, όσο και ανά θεματική περιοχή, απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τις ενότητες των μαθημάτων online ή, εναλλακτικά, να τις «κατεβάσει» ή να τις εκτυπώσει. Κάποια μαθήματα προσφέρονται και με τη μορφή μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων του διδάσκοντα καθηγητή. Το πέρας της παρακολούθησης ενός μαθήματος δεν συνοδεύεται από κάποια πιστοποίηση.

Η πλατφόρμα opencourses.gr προσφέρεται από τo Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet), www.gunet.gr, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μια ένωση στην οποία συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα της χώρας.

Αναλυτικότερα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://project.opencourses.gr.
_