Νέα Ειδικά δελτία ταυτότητας πυροσβεστικού προσωπικού

Δημοσιεύουμε κείμενο των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος: Εδώ και πάνω από πέντε  συναπτά έτη με σχετική μας παρέμβαση προς τον τότε προκάτοχο σας κ.Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώατος, (ανακοίνωση 3061/8-10-2013), επισημαίναμε ότι«τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, των οποίων ο τύπος καθορίστηκε  το 1995 με σχετική Κ.Υ.Α. δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποτελούν  ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρίσιμο στις εξόδους - εισόδους, τόσο της χώρας μας όσο και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο ο Πυροσβεστικό υπάλληλος είναι ο μόνος Έλληνας Πολίτης που χρειάζεται διαβατήριο για την κίνηση του στις χώρες της Ε.Ε.Πέρα από το εξωφρενικά άνισο αυτής της κατάστασης, ακόμα και για μετακινήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα, απαιτείται η έκδοση διαβατηρίου.»
Στην τότε παρέμβασή μας ζητούσαμε την υλοποίηση  «άμεσα θεσμικής ρύθμισης, ώστε στο πυροσβεστικό προσωπικό να χορηγηθούν σύγχρονα και αποδεκτά ως ταξιδιωτικά έγγραφα Υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας.»

Ένα χρόνο μετά το 2014  με το Ν.4249/2014 και το άρθρο  65, μεταξύ των άλλων καθορίστηκε ότι «το πυροσβεστικό προσωπικό … εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας» και ότι με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται μεταξύ των άλλων  και ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ.»Από ότι γνωρίζουμε λίγο πριν την ψήφιση του παραπάνω νόμου, είχε συγκροτηθεί επιτροπή διερεύνησης  απ το Επιτελείο του Α.Π.Σ. έγινε σχετική εισήγηση και έγινε συγκεκριμένη πρόταση-σχέδιο Υ.Α. για την υλοποίηση νέων σύγχρονων υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού από την «Επιτελική Μονάδα» του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.,  με άγνωστη τύχη εδώ και 4 έτη.

Πριν λίγες ημέρες πληροφορηθήκαμε ότι εκ νέου συγκροτήθηκε συγκροτήθηκε πολυμελής ομάδα εργασίας με σκοπό να «αναβαθμιστεί  το ειδικό υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού».


Κύριε Αρχηγέ

Καλοσωρίζουμε έστω και μετά τετραετίας την εν λόγω πρωτοβουλία του Α.Π.Σ. να «επαναζεστάνει» το κατεψυγμένο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού.

Επειδή  τουλάχιστον  αυτή τη φορά δεν θα πρέπει η πρωτοβουλία να  χαθεί στη διαδρομή χωρίς χρονοτριβή ελπίζουμε να πάρει νομική υπόσταση στα  πρότυπα  της  ΕΛ.ΑΣ (Υ.Α.6011/2/74α/2013 - ΦΕΚ Β-871/10-4-2013) είτε με την υλοποίηση άμεσαπρομήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης του αναγκαίου  προσωπικού  είτε σεσυνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ.

                                                              Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης
Αναστάσιος Μανιάτης

_