Τί γίνεται με τις προσλήψεις στο Λιμενικό;


Δημοσιεύουμε κείμενο, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr: Στις 28/02/2018 διενεργήθηκε ανοιχτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς ,έκτακτης
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τις παρακάτω προμήθειες : 1.προμήθειες για είδη ιματισμού 2. προμήθειες για είδη υπόδησης και 3. προμήθειες για είδη εξαρτήσεων και στρατωνισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ!!! Συγκροτήθηκε( ;)  η επιτροπή. . .
Έχετε προαναγγείλει αρχικα 300 και μετέπειτα 199 θέσεις Λ/Φ από το 2017, παρήλθε η 31/01/2018 για την εισαγωγή στο Σώμα μέσω πανελληνίων, καταλήφθηκαν οι θέσεις από όλους τους επιλαχόντες της προηγούμενης προκήρυξης που αφορούσε κυρίως άτομα από Ε.Δ.-ικανοποιώντας το αίτημα της ΠΟΕΠΛΣ για την πρόσληψη τους , με αποτέλεσμα να καθυστερεί και να καθυστερεί και να καθυστερεί μήνες ο νέος διαγωνισμός!!!! Αναφερομένος στον κ. Υπουργό και στον κ. Υφυπουργό αλλά και σε όλη την ηγεσία. . . τί παραπάνω είχαν οι επιλαχόντες που δεν το έχουμε εμείς για να προσληφθούν; Είμαστε και εμείς απόφοιτοι ενιαίων λυκείων, έχουμε και εμείς πτυχία αλλά και ικανότητες για να μπούμε σε διαδικασία διαγωνισμού!!! Επίσης στην προηγούμενη προκήρυξη υπήρξε ''ευνοική διάταξη'' όσον αφορά το όριο ηλικίας το οποίο μεταβλήθηκε με αποτέλεσμα να λάβουν μέρος γεννηθέντες έτους 1988 και τελικά να προσληφθούν ως επιλαχόντες έχοντας φτάσει στην ηλικία των 30!!!!! Σωστότερο και δικαιότερο μιας και καθυστερεί πολύ αυτός ο διαγωνισμός  είναι να μεταβληθεί το όριο ηλικίας λόγω του ότι έχει να εκδοθεί προκήρυξη ενιαίου λυκείου(ανδρών-γυναικών) από το 2011!!!!! Ζητάμε την έκδοση της προκήρυξης με μοριοδότηση 100% 

 ΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΕΣ..


_