Δυστυχώς κύριοι της ΠΟΕΥΠΣ ακόμα μια φορά καταφέρατε να απογοητεύσετε – Κείμενο πυροσβέστη

Παραθέτουμε σχόλιο πυροσβέστη που εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr με αφορμή την ανακοίνωση για τη σχολή Αρχιπυροσβεστών.


 

Διαβάστε το κείμενο:

Είδαμε Κ. της ΠΟΕΥΠΣ την ανακοίνωση και μείναμε κάγκελο.....διότι όντως τα κενά είναι αυτά που λέτε, Όμως δεν δημιουργήθηκαν σήμερα, ούτε βέβαια  ξαφνικά, αλλά εδώ και χρόνια ξέρατε για αυτές της ελλείψεις. ΟΙ 2023  υπάρχοντες αρχιπυροσβεστες ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ περιμένουν ότι θα  ασχοληθείτε μαζί τους....(όπως διατυπώσατε σε προηγούμενη  ανακοίνωση  θέλοντας να δικαιολογιέστε  την προσφυγή σας στο ΣΤΕ για τους ΠΥΡΟΝΟΜΟΥΣ. 

ΔΥΣΤYΧΩΣ ακόμα δεν προκρίνεται κάποια πρόταση για αποκατάσταση των Αρχιπυροσβεστων ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ αν και στην  αρχή της ανακοίνωση σας  αναφέρετε κατά λέξη----->σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των Πυροσβεστών και σε μια προσπάθεια υπάλληλοι που διαθέτουν πολυετή και πολύτιμη εμπειρία  καθώς και αυξημένα προσόντα και προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα  καλύτερης βαθμολογικής εξέλιξης που θα λειτουργήσει ως υποκίνηση στο  προσωπικό και θα αυξήσει το ενδιαφέρον του για την Υπηρεσία

 

Υ.Γ  πολυετή και πολύτιμη εμπειρία μόνο οι υπάρχων αρχιπυροσβεστες Μη 

παραγωγικών σχολών διαθέτουν

 

Δυστυχώς ΚΥΡΙΟΙ της ΠΟΕΥΠΣ ακόμα μια φορά καταφέρατε να απογοητεύσετε.......


_