Αποκατάσταση Ταξιάρχου ε.α ύστερα από την αθώωσή του

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Ταξίαρχου (ε.α.) Αναστασίου Ρήγα του Ιωάννη. Ο προαναφερόμενος τον
Μάρτιο του 2017, αθωώθηκε αμετάκλητα για τα αδικήματα της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης και παράβασης της νομοθεσίας περί «προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», τα οποία είχε κατηγορηθεί ότι διέπραξε τον Απρίλιο 2014, όταν υπηρετούσε σε Υπηρεσία της Αττικής, με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή.
Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.


_