Το νέο Μισθολόγιο και η αναγνώριση πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ και ετών υπηρεσίας ως Λ/Φ


Του Κυράνη Κων/νου - Πρ. ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδας


Το νέο μισθολόγιο των υπηρετούντων σε Σ.Α και Στρατό όπως αυτό ψηφίστηκε και με αναδρομική ισχύ από 1-1-17 έφερε σοβαρές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο μισθός των στελεχών . Παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές μειώσεις στο σύνολο των συναδέλφων, εντούτοις η συνάρτηση του βασικού μισθού με το βαθμολόγιο μας οδηγεί σε μια διαφορετική προσέγγιση των μισθολογικών διεκδικήσεων μας .
Δεν είναι τυχαίο το ότι οι συνάδελφοι Πυροσβέστες που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα με το δικό τους βαθμολόγιο εμφανίζονται ως οι αδικημένοι της νέας τάξης πραγμάτων. Επειδή τα μισθολογικά και τα ασφαλιστικά μας δεδομένα από το 2010 βρίσκονται σε διαρκή μεταβλητή οφείλουμε ως συνδικαλιστικός φορέας να αναπτύξουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο στους εξής βασικούς άξονες:
-Μισθολογική αναγνώριση πτυχίων ΑΕΙ -ΤΕΙ και μεταπτυχιακών τίτλων όπως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
-Αναγνώριση των ετών υπηρεσίας στους προερχόμενους από Λ/Φ ,Υπαξιωματικούς κατ’αναλογία με την αναγνώριση της πενταετούς υπηρέτησης στο στρατό . Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων θα βοηθήσουν τόσο στην αναγνώριση των σχολών του ΛΣ σε ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα όσο και στην αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας και προσφοράς των Λιμενοφυλάκων που εξελίσσονται σε ΥΠΑΞ.
Επειδή η μόρφωση των στελεχών αποτελεί επένδυση τόσο για το Σώμα όσο και για τους ίδιους ,τα κίνητρα εξέλιξης θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης ενός συνδικαλιστικού φορέα όπως η ΠΟΕΠΛΣ καθώς τα όσα διεκδικούμε θα πρέπει να στοχεύουν από το παρόν στο μέλλον δημιουργώντας νέες βάσεις για τα στελέχη ενός σύγχρονου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

_