Διαταγή ενίσχυσης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών Ανατολικού Αιγαίου

Παραθέτουμε τη Διαταγή του Αρχηγείου που αφορά στην Ενίσχυση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών Ανατολικού Αιγαίου με προσωπικό το οποίο θα αποσπαστεί για το
χρονικό διάστημα από 1/5/2018 - 30/6/2018
 anatoliko1
anat3
anat1
anat2
http://posyfy.gr
_