Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών

Με αφορμή την δημοσίευσή σας "ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Μια προσφορά για αστυνομικούς πυροσβέστες, λιμενικούς και τις οικογένειας τους",  θα ήθελα να σας γνωρίσω πως τα Σώματα
Ασφαλείας διαθέτουν το εν θέματι Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλειας, το οποίο ιδρύθηκε με Νόμο το 2009. Μία προαιρετική ασφάλεια βασιζόμενη στην ιδέα της αλληλεγγύης και της αποταμίευσης που καλύπτει τον Έλληνα εργαζόμενο στα Σώματα Ασφαλείας. Προτρέπω λοιπόν όλους τους συναδέλφους μου στην έρευνά  τους για επιπλέον ασφάλιση να απευθύνονται και στο Ταμείο μας "www.teaapl.gr"  το οποίο διοικείται από μέλη που εκλέγουν οι ίδιοι καθόσον αποτελεί ένα από τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας. Με απόλυτη υπευθυνότητα και διαφάνεια λειτουργεί και είναι ίσως πρότυπο στον κλάδο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

Με εκτίμηση 
Συρσύρης Φώτιος 
Διαχειριστής ΤΕΑΑΠΛ


_